Lịch học tập tuần sinh hoạt đầu khóa cho SV nhập học đợt 1 - 2019

Sinh viên click vào link bên dưới để xem lịch học tập:

1. Lịch học áp dụng cho SV có số ID (số phiếu thu) là số lẻ

http://cbgv.donga.edu.vn/daotao/adfiles/files/Lich hoc dau khoa nhom 1 (SV co so ID le).pdf

2. Lịch học áp dụng cho SV có số ID (số phiếu thu) là số chẵn

http://cbgv.donga.edu.vn/daotao/adfiles/files/Lich hoc dau khoa nhom 2 (SV co so ID chan).pdf

Chú ý: Để thuận tiện cho việc triển khai các thông báo của Nhà trường đến lớp, Giáo viên chủ nhiệm đã lập nhóm Facebook cho lớp. Đề nghị SV: