SV Khoa Điện và Tự động hóa - ĐH Đông Á tham quan doanh nghiệp đầu năm học 2023

Vừa qua, sinh viên khóa 23 của Khoa CNKT Điện Điện tử và Tự động hóa đã có buổi tham quan tại doanh nghiệp bia Heineken Đà Nẵng và công ty Estec chuyên về tự động hóa và công nghệ.

Các sinh viên đã được tham quan các thiết bị hiện đại cũng như biết thêm quy trình sản xuất, kiểm định đóng gói bia tại Việt Nam.

Các sinh viên được tham quan quá trình sản xuất chế tạo các thiết bị điều khiển, tự động tại xưởng cua Estec