Hội thảo chủ đề "Sharping The Future of Electrical Safety" tại ĐH Đông Á

"Sharping The Future of Electrical Safety"

Định hình về an toàn điện trong tương lai

Đây là chủ đề rất thiết thực cho Sinh viên Khoa Điện - Điện Tử mà Tập đoàn CHINT GROUP đã chia sẽ trong buổi hội thảo. Ngoài ra tập đoàn đã trao 5 xuất học bổng cho SV và nhiều phần quà tặng gửi đến các bạn khi tham gia.