Thông báo về viết bài Hội nghị khoa học của TP Đà Nẵng

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ " CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG" LẦN THỨ 02-2022 (ICATSD 2022)

💫The ICATSD 2022 provides an opportunity for experts, researchers, and developers to meet and discuss recent research results, new developments and new concepts in Advanced Technology & Sustainable Development.
💫The purpose of the conference is to create a forum for global scientists to share knowledge and establish life-long international research collaborations. At the conference, researchers will not only be able to share their new ideas, solutions to solve problems relating to Green Solution; Computational Intelligence and Innovative Applications; Machining and Advanced Technologies; Sustainable development in transformative economy; Social Sciences and Humanities, but also identify new problems and research directions for collaborative research and development in the future.
💫Abstract submission: April 15, 2022
💫Conference Date:  November 25, 2022
(Link)
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022- Tỉnh Đắk Lắk

1. Lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn, giáo dục và đào tao.
2. Lĩnh vực y dược và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
3. Lĩnh vực hỗ trợ nông nghiệp và phát triển nông thôn.
4. Lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học, bảo tồn và phát triển nguồn gen. 
5. Chương trình Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ.
6. Lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu.
7. Lĩnh vực khác.
💫Thời gian nhận hồ sơ: đến 17:00 ngày 27.04.2022.
(Link)
Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023 tỉnh Đắk Lắk
💫Sở Khoa học Công nghệ  tỉnh Đắk Lắk thông báo đến các tổ chức cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023
💫Hạn nhận đề phiếu đề xuất: 29.04.2022
(Link)
Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, lần 2 - Tỉnh Quảng Nam
💫Tên nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu di thực phát triển trồng sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha et Grushv) ở vùng sinh thái có đai cao từ 1.000m trở lên so với mực nước biển
💫Thời gian nhận hồ sơ: Hạn cuối nhận hồ sơ là 17h00 ngày 29.04.2022.
(Link)
Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc danh mục năm 2021
💫Danh sách 06 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc diện tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện gồm:
1. Nghiên cứu tác động của thiên tai do bão, lũ, ngập lụt tới các vùng trọng điểm dân cư đô thị, nông thôn và đề xuất giải pháp thích ứng.
2. Nghiên cứu điều chế một số chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật từ các loài thực vật bản địa có khả năng phòng trừ sâu, bệnh hại phục vụ ngành nông nghiệp dược liệu hữu cơ tại tỉnh Quảng Nam.
3. Nghiên cứu công nghệ sản xuất màng phủ sinh học ứng dụng trong bảo quản sâm Ngọc Linh nguyên củ dạng tươi.
4. Phát triển du lịch bền vững tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay.
5. Mô hình quản lý khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại tỉnh Quảng Nam.
6. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực của các dân tộc thiểu số ở miền núi tỉnh Quảng Nam.
💫Thời gian nhận hồ sơ: Hạn cuối nhận hồ sơ là 17h00 ngày 11.05.2022.
(Link)
Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế về Marketing (MICA-2022)
💫Hội thảo MICA được tổ chức nhằm tạo ra diễn đàn học thuật thảo luận và trao đổi về các chủ đề của Marketing, từ đó tạo lập một kênh trao đổi, chia sẻ tri thức học thuật, tăng cường trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học đầu ngành trong nước và quốc tế.
💫MICA-2022 vinh dự có sự tham dự của một số diễn giả hàng đầu thế giới, đặc biệt là diễn giả GS. TS. Babak Taheri - Giáo sư ngành Marketing tại Trường Đại học Nottingham Trent (UK). Ông hiện là Tổng Biên tập Tạp chí Tourism Management Perspectives (SSCI, Q1) và Phó Tổng Biên tập Tạp chí Service Industries Journal (SSCI, Q1) và International Journal of Contemporary Hospitality Management (SSCI, Q1).
💫Thời hạn nộp bài: 30.06.2022
(Link)
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia “Nguồn nhân lực và động lực phát triển đất nước”
💫Đơn vị chủ trì Hội thảo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
💫Đơn vị phối hợp đồng tổ chức Hội thảo: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia và Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng.
💫Thời gian dự kiến: Ngày 23 tháng 09 năm 2022 (Thứ Sáu)
💫Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.
💫Thời hạn nhận bài viết: Hạn cuối gửi bài trước ngày 30.06.2022
💫Địa chỉ gửi bài: Tác giả gửi bài viết qua email: hoithao@due.edu.vn. Bài viết được chấp nhận sẽ được mời tham gia báo cáo trực tiếp tại Hội thảo, và trên cơ sở này được tiến hành biên tập đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia có giấy phép xuất bản và mã số ISBN
(Link)
HỘI THẢO QUỐC GIA: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỌN LỌC CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
💫Hội thảo Quốc gia lần thứ XXV “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (VNICT 2022) do Viện Công nghệ thông tin – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đồng tổ chức tại Hà Nội vào các ngày 8–9 tháng 12 năm 2022, và có sự tham gia phối hợp của Câu lạc bộ các Khoa–Trường–Viện CNTT – TT Việt Nam (FISU). 
💫Chủ đề chính của hội thảo năm nay: Sản xuất thông minh.
💫Toàn văn báo cáo 30.07.2022
💫Chấp nhận đăng kỷ yếu 30.09.2022
💫Xuất bản kỷ yếu 30.11.2022
💫Đăng ký tham dự 21.11 – 01.12.2022