TB tập huấn SV nghiên cứu khoa học 2021

Phòng Khoa học (KH) đang triển khai kế hoạch tập huấn gồm 3 giai đoạn cho sinh viên (nhóm SV) trường ĐH Đông Á, với sản phẩm mong muốn hướng đến là SV có thể hiểu và viết được bài báo khoa học hoặc báo cáo khoa học ở nhiều mức độ. Đồng thời, SV có thể mang sản phẩm này để tham gia dự thi Hội thi sinh viên NCKH (thường niên) vào tháng 5 và Trại hè NCKH (dự kiến) vào tháng 6. 

Đối tượng sinh viên mong muốn tham gia, nên thỏa mãn 1 trong 3 tiêu chí sau đây:

  • Sinh viên từ năm 2 trở lên,
  • Có đam mê hoặc thành tích NCKH cấp khoa/trường,
  • Tham gia đăng ký đề tài NCKH cấp khoa/trường năm 2020-2021 (ưu tiên).

Số lượng tối thiếu cho 1 khoa: 10 sinh viên.