TB thực hiện giãn cách xã hội tại thành phố Đà Nẵng