Thông báo thủ tục nhập học cho K18

Thời gian: từ ngày 18 - 22/7/2018

Địa điểm: Tiền sảnh, Hội trường Đại học Đông Á - 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, TP Đà Nẵng

___________________________________

Hướng dẫn làm thủ tục nhập trường: