Thông báo nộp bảo hiểm SV 2018

1. Sinh viên nộp tiền mua bảo hiểm năm học 2018 -2019 là 15 tháng số tiền là 656.775 đ  tất cả sinh viên điều phải có BHYT ( Bắt buộc) trường hợp đã có thẻ BHYT còn hạn sử dung mà mua tại địa phương, được cấp theo diện chính sách , hộ nghèo, mua tại công ty thì photocopy nộp lại cho cơ quan bảo hiểm để thống kê .

2. Sinh viên nộp tiền cơ quan bảo hiểm sẽ gia hạn giá trị sử dụng cho thẻ BHYT tiếp theo từ ngày 01/10/2018 đến 31/12/2019 

3. Không in lại thẻ BHYT mới nếu sinh viên không thây đổi nơi khám chữa bệnh mà vẫn sử dụng thẻ BHYT cũ

4 In thẻ BHYT mới cho sinh viên thây đổi nơi khám chữa bệnh