Thông báo Ngày hội hiến máu lần 1 năm 2018.

Ngày hội hiến máu lần 1 năm 2018.
Thời gian: 7h00, ngày thứ 5, 29/03/2018
Địa điểm: Hội trường Edison
Đối tượng tham gia: sinh viên, CBGV trong toàn trường.