Thông báo Ngày hội hiến máu lần 1 năm 2018

Thời gian: 7h00, ngày thứ 5, 29/03/2018

Địa điểm: Hội trường Edison

Đối tượng tham gia: sinh viên, CBGV trong toàn trường.