Thông báo Lịch nghỉ hè và học hè 2019

Ban Giám hiệu thông báo thời gian nghỉ hè, tổ chức học lại, học GDQP - AN, học chuyển đổi (CĐ), Kỹ thuật viên tin học (KTVTH), Kỹ năng (KN) như sau:

I. THỜI GIAN NGHỈ HÈ, TỔ CHỨC HỌC LẠI, HỌC GDQP - AN, HỌC CHUYỂN ĐỔI, KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC, KỸ NĂNG

1. Thời gian nghỉ hè

TT Bậc học Khóa học Ngành học Thời gian nghỉ
Bắt đầu Kết thúc
1 Đại học
Hệ chính quy
2016 - 2020 Tất cả các ngành 01/7/2019 11/8/2019
2017 - 2021 Tất cả các ngành 01/7/2019 11/8/2019
2018 - 2022 Tất cả các ngành 01/7/2019 11/8/2019
Từ ngày 07/7/2019 đến 01/8/2019 SV tham gia học GDQP tại trường Quân sự Quân khu 5
2 Cao đẳng
Hệ chính quy
2017 - 2020 Tất cả các ngành 01/7/2019 11/8/2019
3 Đại học liên thông 1.5 năm và hệ vừa học vừa làm 2018 - 2020 Tất cả các ngành 01/7/2019 11/8/2019
2019 - 2021 Tất cả các ngành
4 Đại học liên thông 2.5 năm và hệ vừa học vừa làm 2017 - 2020 Tất cả các ngành 01/7/2019 11/8/2019
2018 - 2021 Tất cả các ngành
2019 - 2022 Tất cả các ngành

2. Học Giáo dục quốc phòng - An ninh (Khóa 18 chính quy)

 • Nội dung đào tạo 3 học phần, học thống nhất 1 chương trình; thời gian học 4 tuần.
 • Thời gian đào tạo từ ngày 08/7/2019 đến 01/8/2019.
 • Địa điểm: Trung tâm GDQP-AN Đà Nẵng -Trường Quân sự QK5.
 • Đúng vào lúc 14h ngày 07 tháng 7 năm 2019 - Toàn thể sinh viên có mặt tại sân trường Đại học Đông Á (33 Xô Viết Nghệ Tĩnh) để di chuyển bằng ôtô.

3. Học lại và thi

3.1. Đối tượng

 • SV có điểm học phần Loại không đạt: F (< 4,0) Kém.
 • SV có điểm học phần Loại đạt: D (4,0 - 5,4) có nguyện vọng đăng ký học lại học phần để cải thiện điểm trung bình chung tích lũy.

3.2. Thời gian đăng ký và mở lớp

 • Nhận đơn đăng ký học theo yêu cầu: từ ngày 20/6/2019 đến ngày 30/6/2019.
 • Thời gian học và thi: từ ngày 01/7/2019 đến ngày 10/8/2019.

(SV theo dõi thông báo V/v mở lớp học phần đối với sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện học kỳ Hè năm học 2018-2019 tại trang sinhvien.donga.edu.vn).

4. Đào tạo các học phần KTVTH, KN và CĐ cho bậc đào tạo liên thông

 • SV bậc Đại học liên thông 18B (2018 - 2020) và Đại học liên thông 17C (2017 - 2020) và 18C (2018 - 2021) thuộc diện phải học các học phần KTVTH, KN và CĐ sẽ tham gia học tập ngày từ 01/7/2019 - 11/8/2019.
 • SV theo dõi lịch học tại hệ thống website sinhvien.donga.edu.vn.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

​1. Đối với SV

 • Đảm bảo an toàn trong việc đi lại trong thời gian nghỉ hè.
 • Chấp hành nghiêm luật giao thông và pháp luật nhà nước trong thời gian nghỉ hè.
 • Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Nhà trường đến mọi người nơi SV cư trú.
 • Tham gia công tác tuyển sinh đúng yêu cầu của Ban Giám hiệu nhà trường.
 • Tập trung học tập theo đúng thời gian quy định.
 • Những SV nào nhập học trễ không có lý do chính đáng so với thời gian quy định sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm trong xếp loại trong học kỳ I năm học 2019-2020.

Những khối lớp có kế hoạch đi thực tập nghề nghiệp; học nghề, thí nghiệm, thực tập và Giáo dục Quốc phòng … phải tham gia học tập đầy đủ theo đúng kế hoạch đã thông báo.

2. Đối với Khoa, CVHT

 • Thông báo kế hoạch nghỉ hè cho toàn thể SV Khoa và GV, CVHT.
 • Nhắc nhở SV thực hiện đầy đủ và nghiêm túc theo đúng các nội dung nói trên.
 • Tăng cường kiểm tra, báo cáo danh sách SV vắng sau thời gian nghỉ hè trong trong tuần đầu tiên của năm học mới (từ ngày 12/8/2019 đến 17/8/2019) báo cáo kết quả trực tiếp cho P.QLĐT&CTSV.

3. Đối với Phòng QLĐT& CTSV

 • Thông báo rõ kế hoạch học tập cho các khối lớp theo lịch đã ban hành.
 • Niêm yết các kế hoạch học tập, sinh hoạt trước và sau thời gian nghỉ hè tại hệ thống website của Nhà trường.

Vậy Ban giám hiệu nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ hè, học lại đến toàn thể SV, GV, CVHT, phòng, ban và Khoa được biết để nghiêm túc triển khai thực hiện.

III. THỜI GIAN HỌC TẬP NĂM HỌC MỚI (2019 - 2020)

 • Ngày 12/8/2019: tập trung học năm học mới, sinh viên (SV) xem thời khoá biểu học kỳ I năm học 2019 - 2020 tại hệ thống bảng tin và Website của Nhà trường.