TB tổ chức khám sức khỏe sinh viên nhập học năm 2019

Nhằm kiểm tra toàn diện sức khỏe SV đầu khoá học, đánh giá tình trạng sức khoẻ của SV để bảo đảm đủ điều kiện tham gia quá trình học tập tại trường và lưu vào hồ sơ sức khỏe của SV.

Nhà trường thông báo đến toàn thể SV khóa nhập học năm 2019 về thời gian, địa điểm khám sức khỏe cụ thể như sau:

1. Thời gian:

Ngày 26/10/2019 (Thứ 7):

  • Buổi sáng:         Từ 07h30 đến 11h15
  • Buổi chiều:         Từ 13h30 đến 16h15
  • Buổi tối:             Từ 17h30 đến 18h30

* Ngày 27/10/2019 (Chủ nhật): Buổi sáng từ 07h30 đến 11h15.

(Lịch khám cụ thể của từng lớp ở danh sách kèm theo)

2. Địa điểm:  Hội trường Edison, Trường Đại học Đông Á - 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Tp Đà Nẵng.

3. Đối tượng khám sức khỏe:

Tất cả SV nhập học khóa 2019 có đóng tiền khám sức khỏe

(Có danh sách cụ thể kèm theo).

4. Yêu cầu:

  • 100% SV có tên trong danh sách kèm theo tham gia khám sức khỏe đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Lưu ý: Trường hợp SV không tham gia khám sức khoẻ theo nội dung thông báo này phải đi khám ở bên ngoài, tự chịu chi phí và gửi kết quả về cho Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác Sinh viên (cô Nguyễn Thanh Tuyết Hoa) thông qua CVHT lớp chậm nhất ngày 09/11/2019 để bổ sung vào hồ sơ nhập học. Sau thời gian này, nếu SV không bổ sung giấy khám sức khỏe cho Nhà trường thì xem như hồ sơ nhập học chưa đạt yêu cầu.

  • Lớp trưởng nhận mẫu giấy khám sức khỏe tại Phòng Tài chính kế toán (201) từ ngày 21/10/2019 trong giờ hành chính (Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt) và phát cho SV lớp đã đăng ký khám sức khỏe để dán ảnh 4x6 vào góc trên bên trái giấy khám sức khoẻ, ghi tên lớp và số ID SV vào góc trên bên phải và điền các thông tin cá nhân theo hướng dẫn (Khi đi khám sức khoẻ phải mang theo giấy này và thẻ SV).
  • CVHT và Ban Cán sự lớp thông báo, nhắc nhở và đôn đốc SV lớp thực hiện việc khám sức khoẻ đảm bảo đầy đủ, đúng đối tượng và thời gian quy định./.

LỊCH KHÁM SỨC KHỎE SINH VIÊN NHẬP HỌC NĂM 2019

(Kèm theo Thông báo số: 139/TB-ĐHĐA ngày 15/10/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường)

Ngày Buổi Lớp Thời gian
26/10/2019 Sáng AC19A1A 07h30 - 08h45
AC19A1B
AE19A1A
AE19A1B
AE19A4A
AH19A2A
AH19A2B 08h45-10h00
AH19A3A
AH19A4A
AT19A2A
AT19A2B
BA19A1A
BA19A1B 10h00-11h15
BA19A2A
BA19A2B
BA19A3A
BA19A3B
Chiều AE19A2B 13h30-14h30
AE19A3B
EE19A1A
AH19A1A
AH19A1B
AH19A3B 14h30-15h30
AH19A4B
AT19A3A
CH19A1A
CH19A1B
CH19A2B
EL19A1A 15h30-16h15
EL19A1B
EL19A2A
EL19A3A
EL19A3B
EL19A4A
FB19A1A
Tối AE19A2A

17h30-18h30

17h30-18h30

AE19A3A
AE19A4B
EE19B1
CE19B11+B12
IT19B1+C1
NU19B11
NU19B12
NU19B13
NU19B21
AC19B1+C1
BA19B1+B1.
OA19B1
EE19C1
NU19C12+C12.
NU19C21.
EE19E1
CE19E1
AC19E1
27/10/2019 Sáng AT19A1A 07h30 - 08h45
AT19A1B
CA19A1A
CE19A1A
CE19A1A.
CH19A2A
CH19A3A
CH19A3B
CH19A4A
EL19A2B 08h45-10h00
FT19A1A
HA19A1A
IT19A1A
IT19A2B
LA19A1A
LE19A1A
NG19A2A
NG19A2B 10h00-11h15
NO19A1A
NP19A1A
NT19A1A
NU19A1A
NU19A1B
NU19CLCA
OA19A1A
PE19A1A
PH19A1A
PH19A1B
PS19A1A
SE19A1A