Thông báo Khám sức khỏe khóa 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức khám sức khỏe sinh viên nhập học năm 2019

 

Căn cứ Kế hoạch số 80/KH-ĐHĐA ngày 07/10/2019 về việc khám sức khỏe sinh viên (SV) nhập học năm 2019.

Nhằm kiểm tra toàn diện sức khỏe SV đầu khoá học, đánh giá tình trạng sức khoẻ của SV để bảo đảm đủ điều kiện tham gia quá trình học tập tại trường và lưu vào hồ sơ sức khỏe của SV.

          Nhà trường thông báo đến toàn thể SV khóa nhập học năm 2019 về thời gian, địa điểm khám sức khỏe cụ thể như sau:

1. Thời gian:

Ngày 26/10/2019 (Thứ 7):

Buổi sáng:         Từ 07h30 đến 11h15

- Buổi chiều:         Từ 13h30 đến 16h15

- Buổi tối:             Từ 17h30 đến 18h30

* Ngày 27/10/2019 (Chủ nhật): Buổi sáng:          Từ 07h30 đến 11h15.

(Lịch khám cụ thể của từng lớp ở danh sách kèm theo)

2. Địa điểm:  Hội trường Edison, Trường Đại học Đông Á - 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Tp Đà Nẵng.

3. Đối tượng khám sức khỏe:

Tất cả SV nhập học khóa 2019 có đóng tiền khám sức khỏe

(Có danh sách cụ thể kèm theo).

4. Yêu cầu:

- 100% SV có tên trong danh sách kèm theo tham gia khám sức khỏe đầy đủ, đúng thời gian quy định.

* Lưu ý: Trường hợp SV không tham gia khám sức khoẻ theo nội dung thông báo này phải đi khám ở bên ngoài, tự chịu chi phí và gửi kết quả về cho Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác Sinh viên (cô Nguyễn Thanh Tuyết Hoa) thông qua CVHT lớp chậm nhất ngày 09/11/2019 để bổ sung vào hồ sơ nhập học. Sau thời gian này, nếu SV không bổ sung giấy khám sức khỏe cho Nhà trường thì xem như hồ sơ nhập học chưa đạt yêu cầu.

- Lớp trưởng nhận mẫu giấy khám sức khỏe tại Phòng Tài chính kế toán (201) từ ngày 21/10/2019 trong giờ hành chính (Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt) và phát cho SV lớp đã đăng ký khám sức khỏe để dán ảnh 4x6 vào góc trên bên trái giấy khám sức khoẻ, ghi tên lớp và số ID SV vào góc trên bên phải và điền các thông tin cá nhân theo hướng dẫn (Khi đi khám sức khoẻ phải mang theo giấy này và thẻ SV).

- CVHT và Ban Cán sự lớp thông báo, nhắc nhở và đôn đốc SV lớp thực hiện việc khám sức khoẻ đảm bảo đầy đủ, đúng đối tượng và thời gian quy định./.

                              

 

LỊCH KHÁM SỨC KHỎE SINH VIÊN NHẬP HỌC NĂM 2019

(Kèm theo Thông báo số: 139/TB-ĐHĐA ngày 15/10/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường)

 

Ngày

Buổi

Lớp

Thời gian

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/10/2019

Sáng

AC19A1A

07h30 – 08h45

 

AC19A1B

 

AE19A1A

 

AE19A1B

 

AE19A4A

 

AH19A2A

 

AH19A2B

08h45-10h00

 

AH19A3A

 

AH19A4A

 

AT19A2A

 

AT19A2B

 

BA19A1A

 

BA19A1B

10h00-11h15

 

BA19A2A

 

BA19A2B

 

BA19A3A

 

BA19A3B

 

Chiều

AE19A2B

13h30-14h30

 

AE19A3B

 

EE19A1A

 

AH19A1A

 

AH19A1B

 

AH19A3B

14h30-15h30

 

AH19A4B

 

AT19A3A

 

CH19A1A

 

CH19A1B

 

CH19A2B

 

EL19A1A

15h30-16h15

 

EL19A1B

 

EL19A2A

 

EL19A3A

 

EL19A3B

 

EL19A4A

 

FB19A1A

 

 

 

Tối

 

 

 

 

 

Tối

AE19A2A

 

 

17h30-18h30

 

 

 

 

 

17h30-18h30

 

AE19A3A

 

AE19A4B

 

EE19B1

 

CE19B11+B12

 

IT19B1+C1

 

NU19B11

 

NU19B12

 

NU19B13

 

NU19B21

 

AC19B1+C1

 

BA19B1+B1.

 

OA19B1

 

EE19C1

 

NU19C12+C12.

 

NU19C21.

 

EE19E1

 

CE19E1

 

AC19E1

 

27/10/2019

Sáng

AT19A1A

 

 

 

 

07h30 – 08h45

 

AT19A1B

 

CA19A1A

 

CE19A1A

 

CE19A1A.

 

CH19A2A

 

CH19A3A

 

CH19A3B

 

CH19A4A

 

EL19A2B

08h45-10h00

 

FT19A1A

 

HA19A1A

 

IT19A1A

 

IT19A2B

 

LA19A1A

 

LE19A1A

 

NG19A2A

 

NG19A2B

10h00-11h15

 

NO19A1A

 

NP19A1A

 

NT19A1A

 

NU19A1A

 

NU19A1B

 

NU19CLCA

 

OA19A1A

 

PE19A1A

 

PH19A1A

 

PH19A1B

 

PS19A1A

 

SE19A1A