Thông báo hiến máu nhân đạo đợt 2 - 2019

🚨Thời gian: 7h00 ngày 22/08/2019 (Thứ 5). (Tổ chức 1 buổi sáng)
📌Địa điểm: Hội trường Edison tầng 2.

♥️BÍ THƯ HOẶC LỚP TRƯỞNG Nhận giấy đăng ký tại VP Đoàn trường P.108