Thông báo đăng ký thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 5/2019

Phòng QLĐT&CTSV thông báo kế hoạch thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt 4 năm học 2018-2019 (tháng 5/2019)

  • Đối tượng: sinh viên bậc Cao đẳng, Đại học hệ chính quy khóa 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (A)
  • Thời gian đăng ký: từ  ngày ra thông báo đến hết ngày 04/5/2019 tại phòng QLĐT&CTSV (201) - Mẫu đơn đăng ký tại đây
  • Lệ phí dự thi: 50.000 đồng/sinh viên
  • Thời gian thi dự kiến: từ ngày 13/5/2019 đến 18/5/2019

(Danh sách sinh viên dự thi, phòng thi, giờ thi thông báo sau khi kết thúc thời gian đăng ký).