Thông báo đăng ký Bảo hiểm y tế đối với tân sinh viên khóa 2019

Trường Đại học Đông Á thông báo đến tân sinh viên (SV) nhập học năm 2019 về việc đăng ký BHYT năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia: SV là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT.

2. Mức phí và thời hạn sử dụng thẻ BHYT năm học 2019 - 2020

  • Mức phí 15 tháng: 704.025 đồng/ SV (Thời hạn sử dụng thẻ từ 01/10/2019 đến 31/12/2020)
  • Mức phí 12 tháng: 563.220 đồng/ SV (Thời hạn sử dụng thẻ từ 01/01/2020 đến 31/12/2020)
  • Trong quá trình làm thủ tục nhập học vừa qua nhiều SV chưa xác định được thời hạn sử dụng thẻ BHYT nên nhà trường tạm thu 12 tháng cho SV. SV cần kiểm tra thời hạn sử dụng thẻ BHYT cũ đang dùng.
  • Trường hợp SV đã nộp phí 12 tháng, nhưng thẻ BHYT cũ đang dùng có thời hạn sử dụng đến 30/09/2019 thì SV đăng ký nộp bổ sung 3 tháng cuối của năm 2019 để đảm bảo tính liên tục của BHYT và quyền lợi của SV sau này. Mức phí nộp bổ sung 3 tháng là: 140.805 đ/ SV.
  • Những SV chưa đăng ký nộp BHYT khi nhập học thì nộp bổ sung trong đợt này.

3. Thời gian nộp bảo hiểm: Từ ngày 25/08/2019 đến hết ngày 25/09/2019

4. Địa điểm và hình thức nộp: SV nộp cho Cố vấn học tập tại lớp học hoặc nộp tại phòng tài chính kế toán – Phòng 201 (Cô Phạm Thị Vân, lưu ý: khi nộp kèm theo danh sách SV nộp).

5. Một số lưu ý

  • Sinh viên đã có thẻ BHYT do thuộc đối tượng được cấp hoặc đã đăng ký mua BHYT tại các cơ quan, tổ chức bên ngoài thì không đăng ký mua thêm tại trường Đại học Đông Á. SV thuộc trường hợp này phô tô thẻ BHYT nộp cho Cố vấn học tập tại lớp học hoặc nộp tại phòng tài chính kế toán – Phòng 201 (Thầy Phạm Ngọc Kề).
  • Sinh viên đã có thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng trong năm 2020 nhưng đã nộp tiền BHYT khi làm thủ tục nhập học thì photocopy thẻ BHYT và phiếu thu tiền để nhà trường tổng hợp trả tiền lại cho SV.
  • Cách kiểm tra thời hạn sử dụng thẻ BHYT:

Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi theo học tại trường Đại học Đông Á, đề nghị SV thực hiện đúng các quy định về công tác BHYT.