TB tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2021

Nhà trường thông báo về việc tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2021 cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07h00, ngày 28/01/2021 (thứ Năm).

2. Địa điểm: Hội trường Edison, Trường Đại học Đông Á.

3. Đối tượng: Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trường Đại học Đông Á (tự nguyện tham gia hiến máu nhân đạo).

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân đạo, đề nghị các đơn vị, toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Trường Đại học Đông Á tích cực hưởng ứng tham gia.