TB rà soát về việc cung cấp căn cước công dân

Thực hiện việc phối hợp rà soát phục vụ công tác cấp căn cước công dân theo Công văn số 653/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 11/3/2021 kịp thời. Kính nhờ Quý Thầy/Cô gửi đường link dưới cho SV lớp chưa được cấp căn cước công dân thực hiện (có 2 đối tượng):

1. Dành cho SV có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng: https://docs.google.com/.../1FAIpQLScN1qmPRWzSx6.../viewform

2. Dành cho SV không có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng (SV từ các tỉnh/thành phố khác đến ĐN học tập): https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd.../viewform

Thời gian thực hiện từ giờ đến hết ngày 27/03/2021 (Chủ nhật).