Lịch khảo sát chuẩn đầu ra Tiếng Anh khóa 14A1 và 15B1

Áp dụng đối với sinh viên bậc đại học (14A1), cao đẳng (15B1) hệ chính quy và sinh viên các khóa khác đã đăng ký dự thi Đợt 1 năm 2018

Stt Ngành/chuyên ngành Định hướng thi Thời gia thi Xuất thi Ngày thi Phòng thi
1 CNKT Điện - Điện tử
Công nghệ thông tin
Điều dưỡng
Quản trị nhân sự
Công nghệ thực phẩm
TOEIC Nghe (45')
Đọc (75')
13h30 21/04/2018 501
502
503
504
505
2 Quản trị kinh doanh
Kế toán
CNKT Xây dựng
Tài chính - Ngân hàng
Quản trị Du lịch; KS
TOEIC Nghe (45')
Đọc (75')
15h30 21/04/2018 501
502
503
504
505
3 Ngôn ngữ Anh IELTS Nói (15') 07h30 28/04/2018 501
502
Nghe (40')
Đọc (60')
Viết (60')
13h30 28/04/2018 501
502

Lưu ý:

1. Sinh viên đăng ký, nộp lệ phí dự thi tại Bp. Kế toán (P. 201) trước ngày 17/04/2018.
2. Danh sách sinh viên dự thi được xếp theo thứ tự A, B, C.
3. Khi đi thi, sinh viên mang theo: Thẻ sinh viên, Phiếu thu lệ phí dự thi và mặc đồng phục theo quy định của Nhà trường.