Lịch học Giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên bậc liên thông Khóa 2018

      Căn cứ Kế hoạch đào tạo môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh số 87/KH-ĐHĐA-GDQP

      Nhà Trường thông báo lịch học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên Bậc đại học liên thông từ TCCN và Bậc đại học liên thông từ cao đẳng như sau:

  1.  Đối tượng học tập: Sinh viên bậc đại học liên thông nhập học năm 2018 (có danh sách đính kèm).
  2. Thời gian học:   - Khai giảng và bắt đầu học tập vào lúc 17h45 ngày 23/05/2019.

- Bế giảng vào lúc 21h00 ngày 06/06/2019.

STT

TÊN LỚP

PHÒNG HỌC

1

Lớp 1

402

2

Lớp 2

409

3

Lớp 3

511

4

Lớp 4

514