Lịch học Giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên bậc liên thông Khóa 2018

Nhà Trường thông báo lịch học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên Bậc đại học liên thông từ TCCN và Bậc đại học liên thông từ cao đẳng như sau:

1. Đối tượng học tập: Sinh viên bậc đại học liên thông nhập học năm 2018 (có danh sách đính kèm).

2. Thời gian học

  • Khai giảng và bắt đầu học tập vào lúc 17h45 ngày 23/05/2019.
  • Bế giảng vào lúc 21h00 ngày 06/06/2019.
STT TÊN LỚP PHÒNG HỌC STT TÊN LỚP PHÒNG HỌC
1 Lớp 1 402 3 Lớp 3 511
2 Lớp 2 409 4 Lớp 4 514