Khảo sát nhu cầu sử dụng xe buýt của sinh viên

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho SV sử dụng xe buýt công cộng, Nhà trường thông báo triển khai thực hiện khảo sát nhu cầu sử dụng xe buýt của SV với nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng thực hiện khảo sát: Toàn thể SV trường Đại học Đông Á.

2. Thời gian thực hiện khảo sát: Từ 20/9/2019 đến trước ngày 05/10/2019.

3. Địa chỉ link khảo sát: http://ktxdn.vn/khao-sat-xe-buyt/

4. Yêu cầu:

  • 100% SV thực hiện khảo sát theo đúng nội dung thông báo nêu trên.
  • Cố vấn học tập, ban cán sự lớp phổ biến thông tin rộng rãi và nhắc nhỡ SV lớp hoàn thành khảo sát trước ngày 05/10/2019.