Kế hoạch thi Học kỳ 2 - Năm học 2018 - 2019

1. CD15A1.1

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 English for Toeic 2 CD15A1.1 10/06/2019 7h30 501
CD15A1.1. 10/06/2019 7h30 502

2. AE17A1, A2

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Nguyên lý máy AE17A1 10/06/2019 9h30 501 502
AE17A2 10/06/2019 9h30 503 504
2 Communication 2 AE17A1 12/06/2019 9h30 501 502
AE17A2 12/06/2019 9h30 503 504
3 Chi tiết máy AE17A1 17/06/2019 9h30 501 502
AE17A2 17/06/2019 9h30 503 504
4 General english 3 AE17A1 19/06/2019 9h30 501 502
AE17A2 19/06/2019 9h30 503 504
5 Lý thuyết ô tô AE17A1 21/06/2019 9h30 501 502
AE17A2 21/06/2019 9h30 503 504

3. CA18A1A, EE18A1A

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Máy điện CA18A1A 12/06/2019 7h30 501  
EE18A1A 12/06/2019 7h30 502 501
2 Kỹ thuật xung số CA18A1A 14/06/2019 7h30 501  
EE18A1A 14/06/2019 7h30 502 501
3 Đo lường điện và thiết bị đo CA18A1A 17/06/2019 7h30 501  
EE18A1A 17/06/2019 7h30 502 501

4. AE18A1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Chuẩn ứng dụng CNTT AE18A2B 10/06/2019 13h30 101
AE18A3A 10/06/2019 13h30 102
2 Vật liệu học AE18A1A 12/06/2019 13h30 501
AE18A1B 12/06/2019 13h30 503
AE18A2A 12/06/2019 13h30 505
AE18A2B 12/06/2019 13h30 506
AE18A3A 12/06/2019 13h30 510
AE18A3B 12/06/2019 13h30 509
3 Nhiệt động học kỹ thuật AE18A1A 14/06/2019 13h30 501
AE18A1B 14/06/2019 13h30 503
AE18A2A 14/06/2019 13h30 505
AE18A2B 14/06/2019 13h30 506
AE18A3A 14/06/2019 13h30 510
AE18A3B 14/06/2019 13h30 509
4 Vật lý AE18A1A 17/06/2019 13h30 501
AE18A1B 17/06/2019 13h30 503
AE18A2A 17/06/2019 13h30 505
5 Cơ lý thuyết AE18A1A 21/06/2019 13h30 501
AE18A1B 21/06/2019 13h30 503
AE18A2A 21/06/2019 13h30 505
AE18A2B 21/06/2019 13h30 506
AE18A3A 21/06/2019 13h30 510
AE18A3B 21/06/2019 13h30 509

5. EE16G1

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 English for Toeic 1 EE16G1 10/06/2019 13h30 403

6. EE18B11, B21

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Điều khiển thủy lực khí nén EE18B11 10/06/2019 18h00 501
EE18B11. 10/06/2019 18h00 501
EE18B11.. 10/06/2019 18h00 501
EE18B21 10/06/2019 18h00 502
EE18B21. 10/06/2019 18h00 501
EE18B21.. 10/06/2019 18h00 501
2 Điện tử công suất trong công nghiệp EE18B11 12/06/2019 18h00 501
EE18B11. 12/06/2019 18h00 501
EE18B11.. 12/06/2019 18h00 501
EE18B21 12/06/2019 18h00 502
EE18B21. 12/06/2019 18h00 501
EE18B21.. 12/06/2019 18h00 501
3 Điều khiển truyền động điện EE18B11 14/06/2019 18h00 501
EE18B11. 14/06/2019 18h00 501
EE18B11.. 14/06/2019 18h00 501
EE18B21 14/06/2019 18h00 502
EE18B21. 14/06/2019 18h00 501
EE18B21.. 14/06/2019 18h00 501
4 Lý thuyết trường điện từ EE18B11. 17/06/2019 18h00 501
EE18B21. 17/06/2019 18h00 501
5 General English 5 EE18B11.. 19/06/2019 18h00 501
EE18B21.. 19/06/2019 18h00 501

7. EE19B1

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Toán xác suất thống kê EE19B1 14/06/2019 18h00 503
2 Lý thuyết trường điện từ EE19B1 17/06/2019 18h00 501
3 General English 5 EE19B1 19/06/2019 18h00 501

8. EE17C11, C21

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Bảo vệ rơle và tự động hóa EE17C11
EE17C11.
EE17C11..
EE17C21
EE17E1
10/06/2019 18h00 503
2 Vi xử lý - Vi điều khiển EE17C11
EE17C11.
EE17C11..
EE17C21
EE17E1
12/06/2019 18h00 503
3 Điều khiển truyền động điện EE17C11
EE17C11.
EE17C11..
EE17C21
EE17E1
14/06/2019 18h00 503
4 Thiết bị điều khiển tự động công nghiệp EE17C11
EE17C11.
EE17C11..
EE17C21
EE17E1
17/06/2019 18h00 503
5 Điều khiển logic PLC EE17C11
EE17C11.
EE17C11..
EE17C21
EE17E1
19/06/2019 18h00 101

9. EE18C11, C21

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Truyền động điện EE18C11
EE18C21
EE18C21.
EE18C21..
EE18E1
10/06/2019 18h00 503
2 Điện tử công suất EE18C11
EE18C21
EE18C21.
EE18C21..
EE18E1
12/06/2019 18h00 503
3 Kỹ thuật số EE18C11
EE18C21
EE18C21.
EE18C21..
EE18E1
14/06/2019 18h00 503
4 Điều khiển logic PLC EE18C11
EE18C21
EE18C21.
EE18C21..
EE18E1
19/06/2019 18h00 101

10. EE19C1

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Toán xác suất thống kê EE19C1 14/06/2019 18h00 503
2 Lý thuyết trường điện từ EE19C1 17/06/2019 18h00 501
3 General english 4 EE19C1 19/06/2019 18h00 502