Kế hoạch đào tạo QP-AN cho khóa liên thông 2017

                       KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

                    SINH VIÊN LIÊN THÔNG TỪ TCCN VÀ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

                                                       KHOÁ NHẬP HỌC 2017

 

- Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT, ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 123/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 05/11/2015 của Bộ QP-BGDĐT-BLĐTBXH, quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm GDQPAN; liên kết GDQPAN của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học;

- Căn cứ vào chương trình đào tạo bậc Đại học liên thông, khoá nhập học 2017.

 Nay Nhà trường ban hành kế hoạch đào tạo kiến thức quốc phòng-an ninh đối với SV liên thông từ TCCN và CĐ lên đại học, khoá nhập học 2017 như sau:

1. Mục tiêu

     - 100% SV hoàn thành chương trình đào tạo, được cấp chứng chỉ;

     - Tỷ lệ khá giỏi đạt từ 65% trở lên;

     - SV hình thành được ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong nhanh nhẹn;

     Bảo đảm an toàn tuyệt đối cả người và trang thiết bị trong quá trình học tập.

2. Quy mô

    - Chương trình học theo Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT, ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học;

    - Toàn thể SV liên thông từ TCCN và CĐ lên đại học, khoá nhập học 2017

    - Tổ chức: 4  lớp. Mỗi lớp từ 120 - 130 SV.

3. Kế hoạch cụ thể

Nội dung công việc

Mục tiêu đạt được

Thời gian thực hiện

Thời gian

hoàn thành

Đơn vị thực hiện

Đơn vị

phối hợp

1. Thông báo SV nộp kết quả GDQP-AN đã học để xét miễn, giảm

- Thông báo trên Website, gửi văn bản đến lãnh đạo Khoa và CVHT

- Phân công CB nhận hồ sơ miễn, giảm từ CVHT

26/11/2017

10/03/2018

Phòng QLĐT

- Khoa

- CVHT

2. Tổng hợp và xét miễn, giảm GDQP-AN

- Đúng đối tượng theo Quy định của Bộ

- Ban hành QĐ miễn, giảm, danh sách SV miễn, giảm

-Thông báo đến Khoa, CVHT và SV

15/04/2018

12/05/2018

Phòng QLĐT

- Khoa

- Phòng HCNS

- Phòng KTTC

- TTGDTC-QP

3. Thống nhất chương trình, số lượng SV và các quy định cụ thể với TTGDQP-AN Trường Quân sự QK5 để đảm bảo tiến độ, chất lượng đào tạo

- Đúng quy định của Bộ

- Phù hợp với kế hoạch đào tạo của trường

- Đảm bảo chất lượng cao

13/05/2018

20/05/2018

Phòng QLĐT

- Phòng HCNS

4. Soạn thảo văn bản hợp đồng liên kết đào tạo QP-AN

- Rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi bên

- Gíá hợp đồng hợp lý

21/05/2018

30/05/18

 Phòng QLĐT

- Phòng KT-TC

- Phòng TTPC

5. Quán triệt mục tiêu, yêu cầu, quy chế và thông báo lịch học tới SV

- 100% SV nắm chắc mục tiêu yêu cầu và các quy định trong quá trình học tập

- 100% SV thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng

 

16/05/2018

 

20/05/2018

 Phòng QLĐT

- TTGDTC-QP

- Khoa

- CVHT

6. Khai mạc và học tập

- Đảm bảo 100%  SV được đào tạo

- Đúng thời gian, địa điểm và an toàn tuyệt đối

18h ngày 21/05/2018

(thứ hai)

21h ngày 09/06/2018

(thứ bảy)

 Phòng QLĐT

- TTGDTC-QP

- Phòng HC-NS

- CVHT

7. Bế giảng

- Đảm bảo 100%  SV có mặt

- Tạo được không khí trang nghiêm, ấn tượng đối với SV

18h00 ngày 09/06/2018

(thứ bảy)

21h00 ngày 09/06/2018

(thứ bảy)

Trung tâm GDTC-QP

- Phòng HC-NS;

- Khoa

- CVHT

8. Nhận kết quả đào tạo (danh sách SV được cấp chứng chỉ và SV không đậu tốt nghiệp);    Thông báo kết quả cho SV

- Chính xác, đầy đủ danh sách SV được cấp chứng chỉ và không hoàn thành chương trình đào tạo, bảng điểm tổng kết môn học

- Đúng tiến độ, thời gian quy định

 

27/08/2018

 

07/09/2018

Trung tâm GDTC-QP

Phòng QLĐT

 

9. Tổ chức thanh lý hợp đồng

- Đúng nội dung đã hợp đồng

- Đúng kế hoạch và quy trình

10/09/2018

15/09/2018

Trung tâm GDTC-QP

- Phòng KT-TC

- Phòng TTPC

10. Tổng kết, rút kinh nghiệm và báo cáo

- Đánh giá kết quả học tập

- Đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại

- Báo cáo cho Ban Giám hiệu kết quả GDQP-AN

20/09/2018

25/09/2018

Trung tâm GDTC-QP

- Phòng KT-TC

- Phòng QLĐT

- Phòng TTPC

- Khoa

- CVHT

 

4.  Những thông tin có liên quan

 - Thời gian học GDQP-AN : + Thời gian chung: từ 21/05/2018  - 09/6/2018 (học vào các buổi tối trong tuần)

                                                + Thời gian cụ thể: theo lịch của Trung tâm  GDQP-AN trường Quân sự QK5

 - Địa điểm học: Tại trường Đại học Đông Á

-  Lệ phí đào tạo: Do Nhà trường thanh toán theo hợp đồng

 - Khi đi học, SV mang theo sổ, bút để ghi chép.