Kế hoạch đào tạo QP-AN cho SV liên thông từ TCCN và Cao đẳng lên Đại học - khóa nhập học 2017

Nhà trường ban hành kế hoạch đào tạo kiến thức quốc phòng-an ninh đối với SV liên thông từ TCCN và CĐ lên đại học, khoá nhập học 2017 như sau:

1. Mục tiêu

 • 100% SV hoàn thành chương trình đào tạo, được cấp chứng chỉ;
 • Tỷ lệ khá giỏi đạt từ 65% trở lên;
 • SV hình thành được ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong nhanh nhẹn;
 • Bảo đảm an toàn tuyệt đối cả người và trang thiết bị trong quá trình học tập.

2. Quy mô

 • Chương trình học theo Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT, ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học;
 • Toàn thể SV liên thông từ TCCN và CĐ lên đại học, khoá nhập học 2017
 • Tổ chức: 4 lớp. Mỗi lớp từ 120 - 130 SV.

3. Kế hoạch cụ thể

Nội dung công việc Mục tiêu đạt được Thời gian thực hiện Thời gian hoàn thành Đơn vị thực hiện Đơn vị phối hợp
1. Thông báo SV nộp kết quả GDQP-AN đã học để xét miễn, giảm - Thông báo trên Website, gửi văn bản đến lãnh đạo Khoa và CVHT
- Phân công CB nhận hồ sơ miễn, giảm từ CVHT
26/11/2017 10/03/2018 Phòng QLĐT - Khoa
- CVHT
2. Tổng hợp và xét miễn, giảm GDQP-AN - Đúng đối tượng theo Quy định của Bộ
- Ban hành QĐ miễn, giảm, danh sách SV miễn, giảm
-Thông báo đến Khoa, CVHT và SV
15/04/2018 12/05/2018 Phòng QLĐT - Khoa
- Phòng HCNS
- Phòng KTTC
- TTGDTC-QP
3. Thống nhất chương trình, số lượng SV và các quy định cụ thể với TTGDQP-AN Trường Quân sự QK5 để đảm bảo tiến độ, chất lượng đào tạo - Đúng quy định của Bộ
- Phù hợp với kế hoạch đào tạo của trường
- Đảm bảo chất lượng cao
13/05/2018 20/05/2018 Phòng QLĐT - Phòng HCNS
4. Soạn thảo văn bản hợp đồng liên kết đào tạo QP-AN - Rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi bên
- Gíá hợp đồng hợp lý
21/05/2018 30/05/2018 Phòng QLĐT - Phòng KT-TC
- Phòng TTPC
5. Quán triệt mục tiêu, yêu cầu, quy chế và thông báo lịch học tới SV - 100% SV nắm chắc mục tiêu yêu cầu và các quy định trong quá trình học tập
- 100% SV thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng
16/05/2018 20/05/2018 Phòng QLĐT - TTGDTC-QP
- Khoa
- CVHT
6. Khai mạc và học tập - Đảm bảo 100% SV được đào tạo
- Đúng thời gian, địa điểm và an toàn tuyệt đối
18h ngày 21/05/2018
(thứ hai)
21h ngày 09/06/2018
(thứ bảy)
Phòng QLĐT - TTGDTC-QP
- Phòng HC-NS
- CVHT
7. Bế giảng - Đảm bảo 100% SV có mặt
- Tạo được không khí trang nghiêm, ấn tượng đối với SV
18h00 ngày 09/06/2018
(thứ bảy)
21h00 ngày 09/06/2018
(thứ bảy)
Trung tâm GDTC-QP - Phòng HC-NS;
- Khoa
- CVHT
8. Nhận kết quả đào tạo (danh sách SV được cấp chứng chỉ và SV không đậu tốt nghiệp); Thông báo kết quả cho SV - Chính xác, đầy đủ danh sách SV được cấp chứng chỉ và không hoàn thành chương trình đào tạo, bảng điểm tổng kết môn học
- Đúng tiến độ, thời gian quy định
27/08/2018 07/09/2018 Trung tâm GDTC-QP Phòng QLĐT
9. Tổ chức thanh lý hợp đồng - Đúng nội dung đã hợp đồng
- Đúng kế hoạch và quy trình
10/09/2018 15/09/2018 Trung tâm GDTC-QP - Phòng KT-TC
- Phòng TTPC
10. Tổng kết, rút kinh nghiệm và báo cáo - Đánh giá kết quả học tập
- Đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại
- Báo cáo cho Ban Giám hiệu kết quả GDQP-AN
20/09/2018 25/09/2018 Trung tâm GDTC-QP - Phòng KT-TC
- Phòng QLĐT
- Phòng TTPC
- Khoa
- CVHT

4. Những thông tin có liên quan

 • Thời gian học GDQP-AN :
  • Thời gian chung: từ 21/05/2018 - 09/6/2018 (học vào các buổi tối trong tuần)
  • Thời gian cụ thể: theo lịch của Trung tâm GDQP-AN trường Quân sự QK5
 • Địa điểm học: Tại trường Đại học Đông Á
 • Lệ phí đào tạo: Do Nhà trường thanh toán theo hợp đồng
 • Khi đi học, SV mang theo sổ, bút để ghi chép.