Đăng ký thi lại học phần cho sinh viên

Phòng QLĐT&CTSV thông báo đến sinh viên kế hoạch tổ chức thi lại kết thúc học phần như sau:

Học phần và đối tượng sinh viên được thi lại:  

  • Học phần Ngoại ngữ: SV có điểm tổng kết học phần ngoại ngữ <4.0 (điểm F) - General English, Communication, Communication 1, Pronunciation 1 có nguyện vọng đăng ký thi lại.
  • Học phần khác: Sinh viên đã làm đơn xin vắng thi và có đầy đủ giấy xác nhận minh chứng vắng thi (Đơn vắng thi được Khoa và Phòng QLĐT&CTSV xác nhận). - Xem danh sách tại đây

Thời gian đăng ký thi: trước ngày 09/03/2019 tại phòng QLĐT&CTSV (P.201) - Mẫu đơn

Thời gian tổ chức thi: từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/03/2019

 Lệ phí thi lại: 50.000 đồng/môn thi/sinh viên.

 

Lưu ý: Những sinh viên đã làm đơn xin vắng thi nhưng chưa có giấy xác nhận minh chứng vắng thi thì phải bổ sung khi đăng ký dự thi.