Chương trình học tập đầu khóa cho SV nhập học đợt 2 khóa 2018

 

Tại hội trường Edison (Tầng 2)

Buổi

Thời gian

Chuyên đề

Diễn giả

Thứ 3

(14/08/2018)

14h00-16h00

Xác định mục tiêu và tạo động lực học tập

ThS. Nguyễn Mai Lâm

Thứ 5

(16/08/2018)

14h00-16h00

Kỹ năng học tập Đại học

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Anh

16h00-17h00

SV trong thời đại công nghệ 4.0 (Industry 4.0 and important for students deep learning)

Tiến sĩSean Watts- phó HT

 

Thứ 6

(17/08/2018)

13h30-16h00

Tình yêu và tuổi trẻ nơi giảng đường

TS. Đào Lê Hòa An

16h00-17h00

Thời sự kinh tế chính trị

Báo cáo viên Quận Ủy

Thứ 2

(20/08/2018)

14h00-16h00

Xây dựng thương hiệu và định vị bản thân

Diễn giả Diệp Minh Nghị

16h00-17h00

An toàn giao thông

Nguyễn Anh Dương

  1.  

Thứ 7

(25/08/2018)

8h00-10h00)

Giao lưu với các GĐ doanh nghiệp lớn và cựu SV (về những kinh nghiệm học tập trong thời kỳ SV và yêu cầu nghề nghiệp, tầm quan trọng của kỹ năng tiếng anh, thái độ…)

Các cựu SV và Giam đốc Doanh nghiệp

 

 

Các hoạt động của Khoa( do khoa chuẩn bị)

Chương trình công bố tại khoa