Chương trình học tập đầu khóa cho SV nhập học đợt 2 khóa 2018

Tại hội trường Edison (Tầng 2)

Buổi Thời gian Chuyên đề Diễn giả
Thứ 3
(14/08/2018)
14h00-16h00 Xác định mục tiêu và tạo động lực học tập ThS. Nguyễn Mai Lâm
Thứ 5
(16/08/2018)
14h00-16h00 Kỹ năng học tập Đại học ThS. Nguyễn Thị Hoàng Anh
16h00-17h00 SV trong thời đại công nghệ 4.0 (Industry 4.0 and important for students deep learning) Tiến sĩ Sean Watts- phó HT
Thứ 6
(17/08/2018)
13h30-16h00 Tình yêu và tuổi trẻ nơi giảng đường TS. Đào Lê Hòa An
16h00-17h00 Thời sự kinh tế chính trị Báo cáo viên Quận Ủy
Thứ 2
(20/08/2018)
14h00-16h00 Xây dựng thương hiệu và định vị bản thân Diễn giả Diệp Minh Nghị
16h00-17h00 An toàn giao thông Nguyễn Anh Dương
Thứ 7
(25/08/2018)
8h00-10h00) Giao lưu với các GĐ doanh nghiệp lớn và cựu SV (về những kinh nghiệm học tập trong thời kỳ SV và yêu cầu nghề nghiệp, tầm quan trọng của kỹ năng tiếng anh, thái độ…) Các cựu SV và Giam đốc Doanh nghiệp
  Các hoạt động của Khoa( do khoa chuẩn bị) Chương trình công bố tại khoa