Câu hỏi thu hoạch tuần học tập đầu khóa 2019

I. Chuyên đề "Xây dựng thương hiệu và định vị bản thân"

Bạn có thể xây dựng thương hiệu cá nhân của mình thông qua thương hiệu của Nhà Trường như thế nào?

II. Chuyên đề "Tân sinh viên với văn hóa Đại học Đông Á"

Tóm tắt nội dung chuyên đề "Tân SV với văn hóa ĐH Đông Á". Bạn thích nhất nội dung nào? Bạn sẽ làm gì trong năm đầu tiên là SV ĐH Đông Á?

III. Chuyên đề "Phương pháp học đại học": (4 bài tập)

   

IV. Chuyên đề "Xác định mục tiêu và tạo động lực học tập"

Từ những kiến thức đã được học Anh/Chị hãy cho biết mục tiêu học tập của bản thân trong 4 năm học tập tại Đại học ĐÔNG Á

V. Chuyên đề "Tâm lý và tình yêu nơi giảng đường"

Theo bạn như thế nào là một tình yêu đẹp? Bạn sẽ làm gì để có được một tình yêu đẹp?

Lưu ý:

  • Bài thu hoạch viết tay trên khổ giấy A4
  • Mỗi câu hỏi viết ít nhất 1 trang
  • Đóng thành tập để nộp. Trong đó:
    • Tờ bìa đầu tiên phải có các thông tin: "Bài thu hoạch Tuần học tập đầu khóa 2019", ID sinh viên, Họ tên, lớp, ngành (có thể viết tay).
    • Tờ áp cuối: "Phiếu tự đánh giá tác phong công nghiệp" (xem tại đây, viết tay). Lưu ý, cột "Điểm tự đánh giá" tốt nhất là 10 điểm, SV tự đánh giá bản thân đạt bao nhiêu điểm trong thang điểm 10.
    • Tờ cuối cùng: "Bản cam kết học tập và rèn luyện" (xem tại đây, viết tay).