Vinh danh các sinh viên tài năng khoa CNKT Điện Điện tử

Cuộc thi " Tài năng sinh viên Khoa Điện" đã thành công tốt đẹp với 6 giải nhất dành 6 tiết mục xuất sắc thuộc các thể loại khác nhau.

Qua cuộc thi này mới thấy sinh viên kỹ thuật chúng ta có rất nhiều tài năng. Khoa sẽ tiếp tục tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng trong những năm tiếp theo. Các SV hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ để cống hiến những tiết mục hay hơn, xuất sắc hơn, tài năng hơn nữa