Tuyển sinh Đại học Liên thông tháng 11/2018

Trường Đại học Đông Á thông báo tuyển sinh liên thông Đại học, Cao đẳng đợt tháng 11 năm 2018 như sau:

Nhận hồ sơ dự thi: Trước 31/10/2018

Tổ chức ôn thi: Từ ngày 03/11/2018

Ngày thi tuyển: 24-25/11/2018

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng, TCCN có ngành cùng với ngành dự tuyển hoặc gần với ngành dự tuyển, trái ngành dự tuyển (học thêm chương trình chuyển đổi theo quy định của Nhà trường).

II. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, ÔN THI, THI TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

TT Nội dung Thời gian
1 Nhận hồ sơ dự thi Trước 31/10/2018
2 Tổ chức ôn thi Từ ngày 03/11/2018
3 Nhận giấy báo dự thi 22/11/2018
4 Ngày thi tuyển 24-25/11/2018
5 Ngày nhập học (dự kiến)  

III. NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH

TT NGÀNH & CHUYÊN NGÀNH Trình độ đào tạo MÔN THI TUYỂN
Cơ bản Cơ sở ngành Chuyên ngành
1. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ (Mã ngành: 7510301)
1.1 Điện tự động Kỹ sư Anh văn Lý thuyết mạch điện Máy điện
1.2 Điện - Điện tử
1.3 Điện tử - Viễn thông Lý thuyết mạch điện tử Kỹ thuật xung số
2. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (Mã ngành: 7510103)
2.1 Xây dựng DD và CN Kỹ sư Anh văn Cơ học kết cấu 1 Kỹ thuật thi công
2.2 Xây dựng cầu đường Thi công cầu đường
3. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Mã ngành: 7480201)
  Công nghệ thông tin Kỹ sư Anh văn Cơ sở dữ liệu Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
4. NGÔN NGỮ ANH (Mã ngành: 7220201)
  Ngôn ngữ Anh Cử nhân Ngữ pháp CB

Lý thuyết tiếng Anh
(Nghe + nói)

Thực hành tiếng Anh
(Đọc + Viết)

5. KẾ TOÁN (Mã ngành: 7340301)
  Kế toán – Tài chính Cử nhân Anh văn Nguyên lý kế toán Kế toán tài chính
6. ĐIỀU DƯỠNG (Mã ngành: 7720501)
6.1 Điều dưỡng đa khoa Cử nhân Anh văn Điều dưỡng cơ bản Điều dưỡng đa khoa
6.2 Điều dưỡng sản phụ khoa Cử nhân Anh văn Điều dưỡng cơ bản Điều dưỡng sản phụ khoa
7. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG (Mã ngành: 7340201)
  Tài chính ngân hàng Cử nhân Anh văn Lý thuyết tài chính tiền tệ Nghiệp vụ ngân hàng
8. QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG (Mã ngành: 7340406)
  Lưu trữ học và QTVP Cử nhân Anh văn Lý luận và thực tiễn công tác VT Lý luận và thực tiễn công tác LT
9. QUẢN TRỊ KINH DOANH (Mã ngành: 7340101)
  Quản trị kinh doanh Cử nhân Anh Văn Kinh tế vi mô Quản trị học
10. QUẢN TRỊ NHÂN LỰC (Mã ngành: 7340404)
  Quản trị nhân lực Cử nhân Anh Văn Quản trị học Quản trị nhân lực
11. CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (Mã ngành: 740102)
  Công nghệ thực phẩm Cử nhân Anh Văn Hóa sinh thực phẩm Vi sinh thực phẩm

Thời gian thi; Môn cơ bản 90 phút; Môn Cơ sở và ngành 120 phút

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

1. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

2. Hình thức đào tạo

 • Đại học liên thông chính quy: Đào tạo theo hình thức chính quy. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng hệ chính quy. Dành cho đối tượng đã tốt nghiệp TCCN/CĐ hệ chính quy.
 • Đại học liên thông vừa làm vừa học: Đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng hệ vừa làm vừa học. Dành cho đối tượng đã tốt nghiệp TCCN/CĐ hệ vừa làm vừa học.

3. Thời gian đào tạo

 • Từ TCCN – ĐH: 2,5 năm; CĐ – ĐH: 1.5 năm.

V. VÙNG TUYỂN SINH VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

 • Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
 • Chính sách ưu tiên: Thí sinh được hưởng các chính sách ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

VI. HỒ SƠ THI TUYỂN

 • Phiếu đăng ký thi tuyển (theo mẫu của nhà trường) download tại đây
 • Bảng điểm, Bằng tốt nghiệp Cao đẳng/TCCN (bản sao có chứng thực);
 • Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
 • 03 ảnh cỡ 3x4 (Chụp không quá 3 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ)
 • Lệ phí thi + lệ phí ôn thi: 600.000 đồng.
 • Thí sinh là sinh viên trong hệ thống trường Đại học Đông Á được Nhà trường hỗ trợ 50% (lệ phí ôn thi + thi tuyển) nộp 300.000 đồng
 • Thí sinh ngoài hệ thống Đại học Đông Á nộp hồ sơ dự thi trước 01 tháng kể từ ngày tổ chức thi, được hỗ trợ nộp (lệ phí thi + lệ phí ôn thi) 400.000 đồng.

Ghi chú: Những ngành có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi hoặc nhập học không đảm bảo số lượng mở lớp đào tạo Nhà trường sẽ không tổ chức thi và hoàn trả hồ sơ và lệ phí cho Thí sinh.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến tại: http://tuyensinh.donga.edu.vn