Tuyển dụng FPT Telecom

FPT Telecom tuyển dụng, đặc biệt có Nhân viên Kỹ thuật cần bằng KS Điện Điện tử. Bọn e có thể hỏi thêm để đăng ký nhé.