Công ty Mabuchi Motor tuyển dụng

Khoa CNKT Điện - Ô tô thông báo tuyển dụng của công ty Mabuchi Motor như sau: