Thông báo lịch ôn thi Liên thông 7/2018

Theo thông báo từ Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á, các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh Liên thông: Trung cấp - Đại học, Cao đẳng - Đại học và Văn bằng 2 sẽ tham gia thi tuyển vào các ngày 14 và 15/07/2018

TT Nội dung Thời gian
1 Tổ chức ôn thi Từ ngày 02/07-12/07/2018
(Xem chi tiết phía dưới)
2 Nhận giấy báo dự thi tại phòng Tuyển sinh 204 để biết SBD và phòng thi 10/07
3 Ngày thi tuyển 14 - 15/07/2018

Thời gian học

  • Buổi sáng từ 7h30 đến 11h00;
  • Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00;
  • Buổi tối từ 17h45 đến 21h15

ĐỐI VỚI LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

STT Ngành/Chuyên ngành Môn học Buổi Ngày Phòng Ghi chú
I. CÁC MÔN KIẾN THỨC CƠ BẢN
1 Tất cả các ngành Anh văn Tối 02/07/2018 409  
Tối 03/07/2018 409
II. CÁC MÔN KIẾN THỨC NGÀNH (CƠ SỞ NGÀNH + CHUYÊN NGÀNH)  
1 Công nghệ KT Điện
- Điện tự động
- Điện tử
Lý thuyết mạch điện Tối 04/07/2018 712 11
Tối 05/07/2018 712
Máy điện Tối 06/07/2018 712 11
Tối 07/07/2018 712
2 Kế toán Nguyên lý kế toán Tối 04/07/2018 115  
Tối 05/07/2018 115
Kế toán tài chính Tối 06/07/2018 115
Tối 07/07/2018 115
3 Công nghệ thông tin Cơ sở dữ liệu Tối 04/07/2018 710 Văn phòng Khoa
Tối 05/07/2018 710
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Tối 06/07/2018 710
Tối 07/07/2018 710
4 Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng cơ bản Tối 09/07/2018 402 68
Tối 10/07/2018 402
Điều dưỡng đa khoa Tối 05/07/2018 410 68
Tối 06/07/2018 410
5 Điều dưỡng sản phụ khoa Điều dưỡng cơ bản Tối 09/07/2018 402 15
Tối 10/07/2018 402
Điều dưỡng sản phụ khoa Tối 11/07/2018 410 15
Tối 12/07/2018 410  
6 Xây dựng dân dụng Cơ học kết cấu Tối 04/07/2018 113  
Tối 05/07/2018 113
Kỹ thuật thi công Tối 06/07/2018 113
Tối 07/07/2018 113
7 Xây dựng cầu đường Cơ học kết cấu Tối 04/07/2018 113  
Tối 05/07/2018 113
Thi công cầu đường Tối 06/07/2018 113  
Tối 07/07/2018 113  
8 Quản trị văn phòng Lý luận và thực tiễn công tác văn thư Tối 09/07/2018 114  
Tối 11/07/2018 114
Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ Tối 10/07/2018 114  
Tối 12/07/2018 114
9 Quản trị kinh doanh Kinh tế vi mô Tối 04/07/2018 313 11
Tối 05/07/2018 313  
Quản trị học Tối 06/07/2018 313  
Tối 06/07/2018 313 11

ĐỐI VỚI VĂN BẰNG 2

Stt Ngành/Chuyên ngành Môn học Buổi Ngày Phòng Ghi chú
1
  • Xây dựng DD và CN;
  • Điện - Điện tử;
  • Kế toán;
  • Quản trị kinh doanh
Anh văn Tối 02/07/2018 409  
Tối 03/07/2018 409
2 Tin học cơ bản Tối 04/07/2018 710 Văn phòng Khoa
Tối 05/07/2018 710

Mọi thắc mắc về lịch ôn thi, thí sinh liên hệ Thầy Khánh theo số: 0944.870.981