Thăm Trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi Ưu Đàm

Bên cạnh những hoạt động giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học, các CLB sinh viên thì hoạt động từ thiện cộng đồng hàng năm cũng là một trong những nét đặc trưng của Khoa CNKT Điện - Ô tô - ĐH Đông Á.

Mỗi năm, Khoa CNKT Điện - Ô tô lại có nhưng chuyển đi đến những trung tâm căm sóc trẻ nhỏ, đặc biệt là trong dịp Tết Trung thu để mang lại cho các em một niềm vui bất ngờ.

Năm 2017 này, Khoa Điện - Ô tô đã đến Trại trẻ mồ côi Ưu Đàm - Quảng Nam, cũng với đó là tấm lòng của các giảng viên, các sinh viên của Khoa.

Bữa ăn của trẻ em Nhà nuôi dạy trẻ Ưu Đàm

Các giảng viên Khoa CNKT Điện - Ô tô trước cổng Trung tâm

Khoa CNKT Điện - Ô tô trao quà cho các cháu