Tham quan nhà máy sản xuất phụ kiện máy bay tại Khu công nghệ cao Đà nẵng

Khoa CNKT Điện Điện tử tổ chức cho SV tham quan nhà máy sản xuất phụ kiện máy bay tại Khu công nghệ cao Đà nẵng