Sinh viên Khoa CNKT Điện Điện tử và chương trình Thực tập hưởng lương tại Nhật của ĐH Đông Á

Trường ĐH Đông Á có nhiểu chương trình thực tập và cơ hội làm việc cho sinh viên tại Nhật Bản. Một trong những chương trình đó là chương trình hợp tác cho sinh viên đi thực tập hưởng lương tại Nhật cho sinh viên Khoa CNKT Điện - Điện tử. 

Sau đây là hình ảnh những sinh viên đầu tiên của Khoa CNKT Điện Điện tử tham gia chương trình Thực tập 1 năm tại Shizouka, Nhật Bản vào 27/6/2019 tới.

7 Sinh viên khóa CD15 tham gia chương trình Internship 1 năm tại Shizouka, Nhật Bản

Nỗ lực kết nối việc làm của nhà trường với các đối tác lớn Nhật Bản mang đến cơ hội thực hành và phát triển nghề nghiệp tại Nhật rõ rệt dành cho SV tất cả các ngành, trong đó ngành CNKT Điện-Điện tử sở hữu rất nhiều "địa chỉ" làm việc tại Nhật như Panasonic, Toshiba, Honda, 7-Eleven, Tousaiapo, Prime Delica, Japan Building Maintenance Association-JBMA, JM Material service, Auto Avenue, Sakura service...

Những hình ảnh tại Phòng Thí nghiệm Tự động hóa hiện đại của Khoa CNKT Điện - Điện tử

Hy vọng vào những năm sau, Khoa CNKT Điện Điện tử sẽ có thêm nhiều sinh viên xuất sắc, tham gia nhiều chương trình hợp tác hơn nữa với đối tác Nhật Bản, một trong những đối tác chiến lược của ĐH Đông Á