Sinh viên Khóa 2017 đi hoc quân sự

Tháng 7 này, sinh viên khóa 2017 bắt đầu 1 tháng học quân sự tại Hòa Cầm. Đây là một kỳ học đánh dấu sự trưởng thành của các bạn sinh viên khi học trong một môi trường khác biệt với trước đây, học cách cầm súng, lao động và các kiến thức quân sự khác.

Đây cũng là dịp gắn kết tình cảm, sở thích giữa các sinh viên trong lớp, trong khoa và trong toàn nhà trường

Các sinh viên chuẩn bị hành trang lên đường