Phương pháp viết đoạn văn trong Tiếng Anh

Phương pháp viết đoạn văn trong Tiếng Anh

TRƯỚC KHI VIẾT ĐOẠN

Định nghĩa

Đây là giai đoạn các bạn suy nghĩ cẩn thận và tổ chức ý cho đoạn văn mà bạn định viết.

Các bước thực hiện

1. Suy nghĩ cẩn thận về những điều bạn định viết. Hãy tử hỏi mình: Mình nên trả lời câu hỏi của bài như thế nào? Phần quan trọng nhất của câu hỏi là gì? Mình nên viết câu chủ đề như thế nào? Mình nên dùng những sự việc, ý kiến nào để bổ trợ cho câu đề tài? Mình phải viết như thế nào để đoạn văn hay và lôi cuốn? Mình có cần phải bổ sung thêm các sự kiện thuộc đề tài đó hay không? Phải tìm các sự kiện đó ở đâu?

2. Các bạn hãy mở cuốn sổ tay của bạn hoặc đơn giản chỉ là một tờ giấy nháp rồi viết câu trả lời của những câu hỏi trên vào đó. Tuy nhiên các bạn cũng không cần phải dành quá nhiều thời gian cho bước này; đừng viết quá chi tiết, chỉ cần viết ngắn gọn đủ để giúp bạn nhớ được mục đích và phương thức để viết đoạn văn.

3. Các bạn hãy thu thập các sự việc, sự kiện liên quan đến đề tài của đoạn văn. Sau đó bạn hãy tìm trong số những sự việc, sự kiện đó phần có thể trả lời câu hỏi của bạn rồi viết ra giấy.

Gợi ý để tiết kiệm thời gian:

Các bạn hãy đảm bảo rằng những sự việc, sự kiện bạn viết đều liên quan đến câu hỏi bạn đang trả lời trong đoạn văn. Nếu viết về quá nhiều sự việc, sự kiện mà không chọn lọc kỹ sẽ làm mất rất nhiều thời gian của bạn cũng như làm giảm chất lượng của đoạn văn.

4. Bên cạnh những sự việc, sự kiện bạn thu thập được, các bạn hãy tự hỏi mình: Mình còn muốn nói thêm điều gì về đề tài này nữa? Tại sao mọi người lại thích đề tài này? Tại sao đề tài này quan trọng?

5. Sau đó các bạn hãy tìm ý chính của đoạn văn rồi chọn phần quan trọng nhất mà bạn định trình bày. Nếu bạn không thể chọn được phần quan trọng nhất hãy chọn bất kỳ một phần để bắt đầu đoạn văn.

6. Các bạn hãy tổ chức các sự việc và các ý của bạn theo hướng bổ trợ, phát triển ý chính. Khi các bạn đã chọn được phần quan trọng nhất của đoạn văn bạn phải tìm ra phương thức phù hợp nhất để truyền đạt cho người đọc.

Các bạn hãy nhìn lại phần sự việc, sự kiện mà bạn đã viết ra cũng như các ý của bạn về đề tài để quyết định xem phần nào sẽ phù hợp nhất để bổ trợ ý chính cho đoạn văn. Khi bạn đã chọn được sự việc, sự kiện và ý kiến bạn định dùng thì hãy tự hỏi mình xem nên đặt chúng ở chỗ nào trong đoạn văn.

KHI VIẾT ĐOẠN

Định nghĩa

Đây là giai đoạn các bạn vận dụng những ý kiến của mình để viết câu.

Các bước thực hiện

 1. Các bạn hãy mở sổ tay hoặc file word trên máy tính
 2. Sau đó các bạn hãy viết câu chủ đề, những câu bổ trợ và câu kết.
 3. Các bạn hãy chú ý viết những câu đơn giản và rõ ràng để bày tỏ ý kiến của mình.
 4. Hãy cố gắng tập trung vào ý chính của đoạn văn, tránh đi lệch hướng.
 5. Các bạn nên sử dụng từ điển để tìm thêm từ có thể giúp bạn bộc lộ ý kiến riêng.

CHỈNH SỬA LẠI ĐOẠN VĂN

Định nghĩa

Đây là giai đoạn các bạn kiểm tra đoạn văn để tìm lỗi và sửa lại chúng.

Các bước thực hiện

Về ngữ pháp và chính tả

 1. Các bạn hãy kiểm tra lại phần chính tả trong bài của bạn.
 2. Các bạn hãy kiểm tra lại phần ngữ pháp trong bài của bạn.
 3. Đọc lại đoạn văn của bạn một lần nữa.
 4. Các bạn hãy chắc rằng mỗi câu đều có chủ ngữ và vị ngữ.
 5. Các bạn hãy kiểm tra lại xem chủ ngữ và vị ngữ có tương đồng với nhau hay không.
 6. Các bạn hãy kiểm tra lại thì của mỗi câu.
 7. Các bạn hãy đảm bảo rằng mỗi câu đều là câu có nghĩa.

Văn phong và cách tổ chức đoạn văn

 1. Các bạn hãy đảm bảo rằng đoạn văn của bạn có câu chủ đề.
 2. Các bạn hãy đảm bảo rằng những câu bổ trợ đều tập trung vào ý chính.
 3. Các bạn hãy đảm bảo rằng đoạn văn của mình có câu kết tốt.
 4. Một lần nữa các bạn hãy đảm bảo tất cả các câu trong bài đều nói đúng chủ để, tập trung vào ý chính.
 5. Cuối cùng các bạn hãy kiểm tra lại xem đoạn văn của bạn có thú vị không.