Ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử: lựa chọn phù hợp xu thế xã hội

Trong tương lai, điện điện tử đóng vai trò là "bộ não" cho thiết bị và các quá trình sản xuất, đảm nhiệm các vai trò mà con người không làm được, thu nhỏ khối lượng thể tích. Chính vì vậy, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực lao động của ngành này ngày càng cao, không chỉ cho các cơ sở sản xuất trong nước mà còn cho công tác xuất khẩu lao động...

Điện, Điện tử
Mã ngành: 510301 Mã chuyên ngành: 01 Khối: A, A1, B, D1-6

Điện, điện tử là ngành kỹ thuật mũi nhọn, hiện đại, được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của sản xuất và đời sống và là đòn bẩy giúp các ngành khoa học kĩ thuật khác phát triển. Trong tương lai, điện điện tử đóng vai trò là "bộ não" cho thiết bị và các quá trình sản xuất, đảm nhiệm các vai trò mà con người không làm được, thu nhỏ khối lượng thể tích. Chính vì vậy, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực lao động của ngành này ngày càng cao, không chỉ cho các cơ sở sản xuất trong nước mà còn cho công tác xuất khẩu lao động.

Ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử phù hợp cho những SV mong muốn trở thành Kỹ sư xây dựng dự án, thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành các hệ thống điện tử như: tổng đài, máy thu phát sóng,... trong vị trí công việc của kỹ sư thiết kế, kỹ sư vận hành, quản lý sản xuất, hoặc giảng dạy, nghiên cứu.

Trong quá trình học tập, Sinh viên được rèn luyện kỹ năng thực hành thông qua chương trình thực hành gắn liền với doanh nghiệp, các sân chơi sáng tạo và bổ ích như Robot sumô hay cuộc thi Robocon toàn quốc. Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử được đi làm có lương tại các doanh nghiệp lớn như: Công ty cơ điện lạnh Searee, Bà Nà Hills... Mỗi SV tốt nghiệp ra trường đều thực hiện đồ án tốt nghiệp bằng sản phẩm có tính ứng dụng cao.


Điện tự động
Mã ngành: 510301 Mã chuyên ngành: 02 Khối: A, A1, B, D1-6

Điện tự động là một trong số những ngành trọng điểm quốc gia trong quá trình hội nhập và phát triển sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu của Việt Nam. Cầu luôn vượt quá cung, trong khi sự cạnh tranh trong ngành Điện còn yếu.

Việt Nam đang tiến tới một môi trường cạnh tranh trong ngành Điện tạo cơ hội tham gia cho các doanh nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ để tự động hóa quá trình sản xuất là một yêu cầu câp bách. Do vậy nhu cầu về nguồn nhân lực cho ngành kỹ thuật Điện luôn là bài toán mở.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện tự động có thể thiết kế, vận hành, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, nghiên cứu phát triển, cải tiến nâng cấp các trang thiết bị điện, hệ thống cung cấp điện, hệ thống điều khiển tự động phục vụ các nhu cầu khác nhau.


Điện tử viễn thông
Mã ngành: 510301 Mã chuyên ngành: 03 Khối: A, A1, B, D1-6

Điện tử Viễn thông là ngành sử dụng những công nghệ tiên tiến để tạo nên các thiết bị giúp cho việc truy suất thông tin mà cá nhân hoặc tổ chức muốn có. Ở Việt Nam, ngành Điện tử Viễn thông đóng vai trò quan trọng, tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội.

Tại Đà nẵng, Quy hoạch phát triển một số ngành dịch vụ đến năm 2020 bao gồm: dịch vụ thương mại, dịch vụ tài chính và dịch vụ bưu chính viễn thông. Đối với dịch vụ viễn thông, thành phố tạo điều kiện thuận lợi và các chính sách hỗ trợ để phát triển mạng lưới viễn thông, hỗ trợ kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các doanh nghiệp viễn thông. Đây là cơ hội rộng mở cho Sinh viên chuyên ngành Điện tử viễn thông trường Đại học Đông Á.

Học xong chuyên ngành Điện tử viễn thông, Sinh viên có thể thiết kế, vận hành, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, nghiên cứu phát triển, cải tiến nâng cấp các trang thiết bị điện tử, hệ thống viễn thông, truyền dẫn, tổng đài, hệ thống điều khiển đường truyền cáp quang, vi ba, vệ tinh.

Tốt nghiệp ra trường, Sinh viên có thể làm việc tại các công ty sản xuất, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm điện tử, các nhà cung cấp dịch vụ Internet, các công ty viễn thông truyền số liệu, các công ty điện thoại di động, các công ty truyền tin qua hệ thống vệ tinh, các công ty tư vấn giải pháp và kinh doanh các dịch vụ Điện tử Viễn thông v.v..