Một số thành ngữ Tiếng Anh thông dụng

 • 1. Thành ngữ tiếng Anh về cuộc sống

 1. Better safe than sorry – Cẩn tắc vô áy náy
 1. Money is the good servant but a bad master – Khôn lấy của che thân, dại lấy thân che của
 1. The grass are always green on the other side of the fence – Đứng núi này trông núi nọ
 1. One bitten, twice shy – Chim phải đạn sợ cành cong
 1. In Rome do as the Romans do – Nhập gia tùy tục
60 thành ngữ tiếng anh
In Rome do as the Romans do – Nhập gia tùy tục
 1. Honesty is the best policy – Thật thà là thượng sách
 1. A woman gives and forgives, a man gets and forgets – Đàn bà cho và tha thứ, đàn ông nhận và quên
 1. No roses without a thorn – Hồng nào mà chẳng có gai, việc nào mà chẳng có vài khó khăn!
 1. Save for the rainny day – Làm khi lành để dành khi đau
Save for the rainny day – Làm khi lành để dành khi đau
 1. It’s an ill bird that fouls its own nest – Vạch áo cho người xem lưng / Tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại.
 1. Don’t trouble trouble till trouble troubles you – Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
 1. Still water run deep – Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi
 1. Men make house, women make home – Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm
 1. East or west , home is best – Ta về ta tắm ao ta ( Không đâu tốt bằng ở nhà )
 1. Many a little makes a mickle – Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ
Many a little makes a mickle – Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ
 1. Penny wise pound foolish – Tham bát bỏ mâm
 1. Money make the mare go – Có tiền mua tiên cũng được
 1. Like father, like son – Con nhà tông ko giống lông thì cũng giống cánh
 1. Beauty is in the eye of the beholder – Giai nhân chỉ đẹp trong mắt người hùng.
 1. The die is cast – Bút sa gà chết
 1. Two can play that game – Ăn miếng trả miếng
 1. Love is blind – Tình yêu mù quáng
 1. So far so good – Mọi thứ vẫn tốt đẹp
 1. Practice makes perfect – Có công mài sắt có ngày nên kim
 1. Silence is gold – Im lặng là vàng
 1. The more the merrier – Càng đông càng vui

Khám phá thêm nhiều điều thú vị của tiếng anh tại hoc tieng anh elight.

 1. Time is money – Thời gian là tiền bạc
 1. The truth will out – Cái kim trong bọc có ngày lòi ra
 1. Walls have ear – Tường có vách
 1. Everyone has their price – Con người cũng có giá của nó
 1. It’s a small world – Trái đất tròn
 1. You’re only young once – Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời
You’re only young once – Trẻ con nứt mắt / Miệng còn hôi sữa
 1. Ignorance is bliss – Không biết thì dựa cột mà nghe
 1. No pain, no gain – Có làm thì mới có ăn
 1. A swallow cant make a summer – Một con én ko làm nổi mùa xuân
 1. A bad beginning makes a bad ending – Đầu xuôi đuôi lọt.
 1. A clean fast is better than a dirty breakfast – Giấy rách phải giữ lấy lề.
 1. Barking dogs seldom bite – Chó sủa chó không cắn.
 1. Beauty is but skin-deep – Cái nết đánh chết cái đẹp.
 1. Calamity is man’s true touchstone – Lửa thử vàng, gian nan thử sức.
 1. Catch the bear before tou sell his skin – Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng
 1. Diamond cut diamond – Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
 1. Diligence is the mother of succees – Có công mài sắt có ngày nên kim
 1. Each bird loves to hear himself sing – Mèo khen mèo dài đuôi
 1. Far from the eyes, far from the heart – Xa mặt cách lòng
Far from eye, far from heart – Xa mặt cách lòng
 1. Fine words butter no parsnips – Có thực mới vực được đạo
 1. Give him an inch and he will take a yard – Được voi, đòi tiên
 1. Grasp all, lose all – Tham thì thâm
 1. Habit cures habit – Lấy độc trị độc
 1. Haste makes waste – Dục tốc bất đạt
Haste makes waste – Dục tốc bất đạt
 1. Robbing a cradle – Trâu già mà gặm cỏ non
 1. Raining cats and dogs – Mưa như trút nước
 1. A stranger nearby is better than a far-away relative – Bà con xa không bằng láng giềng gần
 1. Tell me who’s your friend and I’ll tell you who you are – Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào
 1. Time and tide wait for no man – Thời gian và nước thủy triều không đợi ai cả.
 1. Silence is golden – Im lặng là vàng
 1. Don’t judge a book by its cover – Đừng trông mặt mà bắt hình dong
 1. The tongue has no bone but it breaks bone – Cái lưỡi không xương đôi đường lắt léo
 1. A wolf won’t eat wolf – Chó sói không bao giờ ăn thịt đồng loại
 1. Don’t put off until tomorrow what you can do today – Đừng để những việc cho ngày mai mà bạn có thể làm hôm nay