Máy sát khuẩn tự động do SV năm 2 - ĐH Đông Á - Khoa CNKT Điện Điện tử thực hiện

Trong tình hình dịch bênh phức tạp, máy rửa tay tự động là một thiết bị cần thiết và có nhu cầu lớn. Trong tình hình đó, khoa CNKT Điện Điện tử đã huy động các SV tham gia thực hiện chế tạo, lắp ráp máy rửa tay tự động để phục vụ không chỉ cho nhu cầu nhà trường mà còn nhu cầu của cộng đồng như bầu cử, bênh viện..