Lưu ý khi sử dụng thiết bị điện áp cao

Ngày nay với sự phát triển vượt bậc về công nghệ nói chung và thiết bị điện nói riêng, để đạt được công suất lớn trong sử dụng đời sống hàng ngày cũng như phục vụ sản xuất trong các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghệ đã đạt tới tầm đỉnh cao, công suất có thể lên đến hàng tỷ KWh.

 

KTAT : Những lưu ý khi làm việc với thiết bị điện cao áp

 

Dưới đây là những lưu ý khi sử dụng thiết bị điện có điện áp cao :

1. Cách ly và khóa chặt.

Thiết bị điện cao áp phải được cách ly, khóa chặt theo yêu cầu ngay trước khi sử dụng. Kiểm tra chặt chẽ các quy định quy chế đối với từng thiết bị.

2. Phải cô lập hoàn toàn thiết bị cao áp với khu dân cư.

- Thiết bị điện cao áp phải có các văn bản hướng dẫn và sử dụng đúng cách, được đào tạo cơ bản cho người vận hành.

- Công việc tiếp xúc như vận hành, bảo dưỡng phải chắc chắn được thực hiện bởi một người đã được đào tạo về an toàn thiết bị điện cũng như hướng dẫn vận hành.

- Luôn mang theo trang phục bảo hộ lao dộng như : áo cao su cách điện, thiết bị cách ly điện áp, găng tay cao su, ...

- Giữ cho các thiết bị bảo hộ luôn luôn ở trạng thái làm việc tốt, thay thế định kỳ, kiểm định đúng thời gian.

- Sử dụng thang gỗ, giàn giáo phải phù hợp, cách ly được điện cao áp.

3. Sử dụng các dấu hiệu cảnh báo.

- Sử dụng đèn cảnh báo khi có điện cao áp.

- Dùng các hình ảnh pano cảnh báo khu vực nguy hiểm, có điện cao áp.

- Các dấu hiệu phải dễ nhìn thấy và dễ nhận biết.