Lớp học môn SCADA do Dr. Châu Trương giảng dạy tại ĐH Đông Á

Tại khoa CNKT Điện Điện tử, bên cạnh các môn học do giảng viên cơ hữu của khoa giảng dạy, nhiều môn mũi nhọn trong chương trình đào tạo đã được khoa liên hệ với các giáo sư, tiến sỹ đầu ngành tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh giảng dạy. Điều đó làm nâng cao chất lượng chương trình và các sinh viên được tiếp xúc với nhiều kiến thức mới, phù hợp với chuẩn công nghệ cũng như yêu cầu doanh nghiệp.

Ví dụ với môn Mạng truyền thông công nghiệp SCADA, Khoa đã mời tiến sỹ Trương Đình Châu - ĐH BK TP Hồ Chí Minh giảng dạy. Thầy đã có thâm niên hợp tác giảng dạy với Khoa và được nhiều sinh viên yêu quý học tập.

Không khí lớp học sôi nổi trong giờ của Dr Châu Trương