Lịch ôn thi TS liên thông đợt 2 năm 2018

Công nghệ KT Điện
 - Điện tự động
 - Điện tử
Lý thuyết mạch điện Tối 4/11/2018 714 Lê Long Hải
Tối 4/12/2018 714
Máy điện Tối 4/9/2018 714 Đỗ Hoàng Ngân Mi
Tối 4/10/2018 714