Lịch ôn tập kì thi tuyển sinh Liên thông đợt thi tháng 12/2018

Theo thông báo từ Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á, các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh Liên thông: Trung cấp - Đại học, Cao đẳng - Đại học sẽ tham gia thi tuyển vào các ngày 01 và 02/12/2018

Thí sinh xem mốc thời gian dưới đây và thực hiện đúng thời gian này:

TT Nội dung Thời gian
1 Tổ chức ôn thi Từ ngày 21/11 (chi tiết xem phía dưới)
2 Nhận giấy báo dự thi tại phòng Tuyển sinh 204 để biết SBD và phòng thi 28/11
3 Ngày thi tuyển 01 và 02/12/2018

Thời gian học ôn tập

  • Buổi sáng từ 7h30 đến 11h00;
  • Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00;
  • Buổi tối từ 17h45 đến 21h15
Stt Ngành/Chuyên ngành Môn học Giờ Ngày Phòng Giáo viên giảng dạy
I. CÁC MÔN KIẾN THỨC CƠ BẢN
1 Thí sinh tất cả các ngành (kể cả văn bằng 2) Anh văn 17h45 21/11/2018 511 Khoa Ngoại ngữ
17h45 22/11/2018 511 Khoa Ngoại ngữ
17h45 23/11/2018 511 Khoa Ngoại ngữ
II. CÁC MÔN KIẾN THỨC NGÀNH (CƠ SỞ NGÀNH + CHUYÊN NGÀNH)    
1 Công nghệ KT Điện
 - Điện tự động
 - Điện tử
Lý thuyết mạch điện 7h30 25/11/2018 712 Lê Long Hải  
13h30 25/11/2018 712
Máy điện 17h45 27/11/2018 712 Đỗ Hoàng Ngân Mi  
17h45 28/11/2018 712
2 Công nghệ thông tin Cơ sở dữ liệu 17h45 28/11/2018 710 Nguyễn Quốc Vương Văn phòng Khoa
17h45 29/11/2018 710
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 17h45 26/11/2018 710 Hồ Đức Lĩnh
17h45 27/11/2018 710
3 Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng cơ bản 17h45 26/11/2018 402 Lê Văn Tình  
17h45 27/11/2018 402
Điều dưỡng đa khoa 17h45 28/11/2018 402 Nguyễn Thị Kim Cúc  
4 Điều dưỡng sản phụ khoa Điều dưỡng cơ bản 17h45 26/11/2018 402 Lê Văn Tình  
17h45 27/11/2018 402
Điều dưỡng sản phụ khoa 17h45 28/11/2018 404 Nguyễn Thị Xuân  
5 Xây dựng dân dụng Cơ học kết cấu 17h45 26/11/2018 305 Lương Nguyễn Hoàng Phương Văn phòng Khoa
17h45 27/11/2018 305
Kỹ thuật thi công 17h45 28/11/2018 305 Phan Viết Chính
17h45 29/11/2018 305
6 Xây dựng cầu đường Cơ học kết cấu 17h45 26/11/2018 305 Lương Nguyễn Hoàng Phương Văn phòng Khoa
17h45 27/11/2018 305
Thi công cầu đường 17h45 28/11/2018 305 Trần Ngọc Thành
17h45 29/11/2018 305 Lương Vĩnh Phú
7 Quản trị văn phòng Lý luận và thực tiễn công tác văn thư 17h45 26/11/2018 316 Nguyễn Thị Lệ Thủy Văn phòng Khoa
17h45 27/11/2018 316
Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ 17h45 28/11/2018 316 Nguyễn Thị Thanh Linh
17h45 29/11/2018 316
8 Kế toán Nguyên lý kế toán 17h45 28/11/2018 110 Nguyễn Thị Thanh Vân  
17h45 29/11/2018 110
Kế toán tài chính 17h45 26/11/2018 110 Phạm Thị Nhung
17h45 27/11/2018 110
9 Quản trị kinh doanh Kinh tế vi mô 17h45 28/11/2018 112 Nguyễn Thị Ngọc Dung  
17h45 29/11/2018 112
Quản trị học 17h45 26/11/2018 112 Từ Thị Hải Yến  
17h45 27/11/2018 112
  • Tải Đề cương ôn tại tại đây
  • Lịch ôn tập các môn tiếp theo tiếp tục được cập nhật tại link này
  • Thí sinh chú ý theo dõi lịch cập nhật các môn tiếp theo hằng ngày để ôn tập đúng thời gian

Mọi thắc mắc về lịch ôn thi, thí sinh liên hệ Thầy Khánh theo số: 0944.870.981