Hội thảo Ứng dụng phần mềm PLEXIM PLECS trong ngành năng lượng xanh

Hội thảo Ứng dụng của phần mềm PLEXIM PLECS trong ngành năng lượng xanh được tổ chức ngày 23 tháng 4 năm 2013 tại trường Đại học Đông Á.

123

Thành phần hội thảo bao gồm PGS.TS Phạm Thượng Hàn, trưởng khoa cùng các thành viên của khoa Điện - Điện tử, Đại học Đông Á; các đại diện của trường ĐHBK - ĐH Đà Nẵng, trường CĐ Nghề, CĐ Công Nghệ và Đại học Duy Tân cùng các SV trường ĐH Đông Á. Phía doanh nghiệp trình bày trong hội thảo có ông Võ Quốc Nguyên - Giám đốc công ty SGC và ông Olivier WU, Giám đốc công ty Infomatic.

Mở đầu buổi hội thảo, ôn Olivier WU nhấn mạnh sự gắn kết giữa các trường Đại học và Doanh nghiệp. Các trường Đại học cung cấp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp còn các doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp các công nghệ, thông tin, phần mềm.. cho trường đại học để đào tạo nguồn nhân lực đó. Chính vị vậy, nội dung buổi hội thảo là giới thiệu phần mềm PLECS và bộ mô phỏng ảo TyphoonHIL ứng dụng trong việc mô phỏng mạch công suất cho sinh viên, học viên Cao học trong các Trường đại học.

Phần mềm PLECS là phần mềm mô phỏng điện tử công suất, được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới vì có nhiều ưu điểm:

  • Nhanh chóng, hiệu quả
  • Dễ sử dụng
  • CThư viện mở
  • Mô phỏng mô hình nhiệt và mô hình từ
  • Có các công cụ phân tích hiệu quả.

Phần cứng mô phỏng ảo TyphoolHIL sử dụng nhiều ở Mỹ, Australia và các nước phương Tây nhờ các đặc tính an toàn, dễ sử dụng và chi phí thấp