Hội thảo nghiệm thu Chương trình đào tạo khoa CNKT Điện Điện tử

Ngày 27/09/2014 tại văn phòng Khoa CNKT Điện -Điện tử đã diễn ra buổi nghiệm thu Chương trình đào tạo ngành CNKT Điện theo hướng thực nghiệm.

Tham gia phản biện có các đại diện đến từ các trường đại học lớn cũng như các doanh nghiệp nhiều kinh nghiệm

  • Trường Đại học Bách Khoa -ĐHĐN,
  • Cty Tự động hóa Vietech
  • Trung tâm vi mạch điện tử Đà Nẵng - CENTIC
  • Trung tâm điều hành viễn thông- VNPT

Bên cạnh đó là toàn thể các giảng viên trong khoa. Buổi nghiệm thu đã diễn ra một cách nghiêm túc, sôi nổi với các ý kiến phản biện và bảo vệ chương trình đào tạo của khoa.

ThS. Nguyễn Lê Hoàng trình bày chương trình đào tạo trước hội thảo

Các thành phần phản biện trong buổi hội thảo

Góp ý về chương trình đào tạo

Ý kiến phản biện từ đại diện các trường và doanh nghiệp đã đóng góp tích cực vào chương trình đào tạo, giúp chương trình gần hơn với thực tiễn và nhu cầu doanh nghiệp