Giờ thực hành tại phòng Thực hành Điện - Khoa Điện và Tự Động Hóa

Bênh cạnh các giờ lý thuyết, sinh viên khoa CNKT Điện - ĐIện tử và Tự Động hóa còn có các giờ thực hành sinh động, gắn liền với các thiết bị tại phòng thực hành của Khoa