Đội tuyển Bóng đá nam Sinh viên Khoa CNKT Điện Điện tử vô địch Giải bóng đá mừng Hiến chương 2019

Chúc mừng đội tuyển Bóng đá nam Sinh viên Khoa CNKT Điện Điện tử vô địch Giải bóng đá mừng Hiến chương 2019

Chúc mừng đội tuyển Bóng đá nam Sinh viên Khoa CNKT Điện Điện tử vô địch Giải bóng đá mừng Hiến chương 2019

Đây là nỗ lực của bản thân các em và tập thể. Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng trong các giải sau!