Đồ án tốt nghiệp SV khoa CNKT Điện - Điện tử 2014

Các mô hình Đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên Khoa Điện Điện tử 2014

Máy pha màu tự động


Đèn giao thông

Mô hình máy ép bùn


Mô hình máy phun sơn tự động

Điều khiển qua SMS

Tòa nhà thông minh


Hệ thống sấy dùng năng lượng mặt trời


Mô hình bãi đỗ xe tự động


Mô hình bằng chuyền cắt vải tự động

Mô hình cơ khí chính xác