Đồ án tốt nghiệp năm 2014 - Khóa 10DH

Tháng 10/2014. Khóa 10 ĐH đã có buổi bảo vệ tốt nghiệp thành công. Sau đây là một số đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên khóa 10 ĐH khoa CNKT Điện Điện tử

Đồ án xe điều khiển từ xa bằng sóng RF

Đồ án hệ thống quản lý nhân sự trong tòa nhà

Đồ án máy kiểm tra và phân loại xi măng đóng bao

Đồ án băng chuyền phân loại theo màu sắc

Đồ án giám sát điều khiển nhiệt độ máy sấy dùng năng lượng mặt trời

Đồ án mô hình máy công cụ CNC

Đồ án máy phát điện dùng sức gió