Điện tự động (Đại học liên thông)

Mã ngành: 751030102

1.   Mục tiêu đào tạo

Điện Công Nghiệp Điện Tự Động
 • Đọc và hiểu các sơ đồ mạch điện, nắm rõ quy trình công nghệ của các máy công cụ, các dây chuyền sản xuất trong các phân xưởng, nhà máy, khu công nghiệp.
 • Bảo trì, sửa chữa, thay thế các thiết bị điện, điện tử trong các máy công cụ, dây chuyền sản xuất một cách hiệu quả.
 • Tổ chức điều hành và quản lý hệ thống điện công nghiệp một cách kinh tế và tiết kiệm năng lượng.
 • Vận hành máy móc công nghiệp, các hệ thống điện-điện tử, mạng động lực phân xưởng, hệ thống chiếu sáng công nghiệp, hệ thống nối đất cho các máy, hệ thống nguồn dự phòng, hệ thống máy phát điện, hệ thống bảo vệ an ninh-an toàn cho các phân xưởng, nhà máy, các tòa nhà thông minh, các xí nghiệp công nghiệp và trong các lĩnh vực sản xuất tự động, các hệ thống tự động khác một cách an toàn và hiệu quả.
 • Sử dụng các phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành để tính toán, cải tiến, nâng cấp cách thức vận hành hệ thống Điện-Điện Tử trong các phân xưởng, dây chuyền,, nhà máy một cách khoa học và kinh tế.
 • Thay thế các thiết bị lạc hậu, không hiệu quả bằng các thiết bị hiện đại nhằm đóng, cắt, đo lường một cách tự động trong các máy móc, dây chuyền sản xuất.
 • Vận hành các máy móc, thiết bị một cách tự động thông qua các bộ điều khiển PLC, Vi điều khiển, hệ thống mạng giám sát SCADA.
 • Phân tích đánh giá, đưa ra giải pháp kỹ thuật nhằm khắc phục các vấn đề về điều khiển theo hướng mới, hiện đại với những thiết bị điều khiển tiên tiến mang lại độ chính xác cao và hiệu quả.
 • Lập trình điều khiển được các máy móc, dây chuyền sản xuất một cách tự động thông qua các bộ điều khiển Logo, PLC-200, các bộ Vi điều khiển.
 • Giám sát từ xa các máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất từ máy tính, thông qua các chuẩn công nghiệp như RS232, RS485, hệ thống SCADA, DAQ.
 • Chuyển giao công nghệ, quản lí, sửa chữa, bảo trì hệ thống điện-điện tử hiệu quả và kinh tế.
 • Cập nhật các kiến thức về công nghệ tự động để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra.

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Nghề nghiệp sau khi ra trường Nghề nghiệp phát triển sau 3 năm
 • Kỹ sư vận hành, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, nghiên cứu phát triển, cải tiến nâng cấp các trang thiết bị điện, hệ thống cung cấp điện, chiếu sáng, phục vụ các nhu cầu khác nhau.
 • Kỹ sư thiết kế, cán bộ kỹ thuật, cán bộ điều hành tại các trung nghiên cứu phát triển, các khu công nghiệp, nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử.
 • Giải quyết các vấn đề chuyên môn điện - điện tử ở những vị trí công tác trong tất cả các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dân dụng, vận hành, sử dụng năng lượng điện hiệu quả.
 • Kỹ sư giỏi giám sát Điện dân dụng, Điện công trình.
 • Cán bộ quản lý kỹ thuật điện-điện tử của doanh nghiệp (Tổ trưởng, quản đốc…)
 • Cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy tại các trung tâm nghiên cứu và các cơ sở đào tạo.

3.   Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

Nâng cao kỹ năng Nâng cao trình độ
 • Sử dụng thông thạo các công cụ tin học để giải quyết công việc chuyên môn.
 • Có khả năng lập kế hoạch và triển khai các đề tài, các dự án về chuyên môn của ngành Công nghệ Điện - điện tử.
 • Người học cókhả năng họctập,nghiên cứuởtrình độthạc sĩ,tiến sĩtrongvà ngoài nước cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần chuyên ngành đã học, để đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.

4.   Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Các nghề chính, phụ Mã học phần Học phần Yêu cầu
Điện Công Nghiệp EE32353 Xử lý tín hiệu và số liệu đo lường
 • Bảo trì, lắp đặt, sửa chữa và vận hành các trang thiết bị máy móc có trong các phân xưởng, phân tích các sơ đồ mạch điện của các máy công cụ, đo lường, xử lý dữ liệu các máy móc có trong xí nghiệp công nghiệp, các Robot tự động, theo hướng hiện đại, tiết kiệm năng lượng, hiệu quả về kinh tế, đảm bảo về an toàn điện tại các xí nghiệp, khu công nghiệp.
EE32109 Năng lượng tái tạo
EE32038 Điều khiển thủy lực khí nén
EE31380 Thực hành điều khiển thủy lực khí nén
EE32357 Bảo vệ Rơle và tự động hóa
EE30360 Đồ án VXL-VĐK
EE31364 Đồ án Điều khiển logic
EE32379 Thiết bị Cảm biến
EE32417 Điện tử công suất trong công nghiệp
EE31421 Thực tập xưởng điện 1
EE31422 Thực tập xưởng điện 2
Điện Tự Động EE32037 Điều khiển số
 • Nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, lắp đặt các hệ thống tự động điều khiển từng khâu hoặc cả quá trình sản xuất.
 • Lập trình điều khiển các máy móc thiết bị tự động, các máy công cụ, các hệ thống thông minh, các hệ thống giám sát trong quá trình sản xuất công nghiệp.
 • Giải quyết các vấn đề theo hướng tự động hóa: thu thập dữ liệu, điều khiển giám sát trong hệ thống tự động hóa dây chuyền sản xuất công nghiệp.
EE32067 Hệ thống thông tin công nghiệp
EE31381 Đồ án hệ thống thông tin công nghiệp
EE32105 Mô hình hóa mô phỏng hệ thống điều khiển
EE32039 Điều khiển truyền động điện
EE32200 Thiết bị điều khiển tự động công nghiệp
EE31438 Thực hành lắp đặt điện
EE32122 Robot công nghiệp
EE30136 Thí nghiệm Robot công nghiệp
EE32378 Kỹ thuật lập trình
EE32066 Hệ thống nhúng
EE31371 Thiết kế hệ thống nhúng
EE32034 Điều khiển ghép nối thiết bị ngoại vi
EE32375 Chương trình LabView
EE31439 Chuyên đề