Điện tử - Viễn thông (Đại học)

Mã ngành: 5251030103

1.   Mục tiêu đào tạo

Điện tử Viễn thông Mạng
 • Đọc và hiểu các bản vẽ thiết kế mạch điện tử từ đó thi công mạch ứng dụng theo bản vẽ thiết kế.
 • Đọc hiểu các bản vẽ mạch điện tử trong hệ thống điện tử của xí nghiệp, công trình từ đó lắp đặt, thi công, có phương án khắc phục và xử lý sự cố, thay thế, bảo trì các thiết bị về điện tử khi xảy ra hỏng hóc, chạm chập.
 • Tính toán, thiết kế hệ thống mạch điện tử ứng dụng, mạch điều khiển cơ bản như đèn trang trí, đèn giao thông, mạch giám sát, đo lường điều khiển.
 • Lập tiến độ thi công, phân công công việc để thi công đúng tiến độ các hệ thống điện tử.
 • Đọc hiểu các hướng dẫn, cấu trúc, các sơ đồ khối của hệ thống điện tử phức tạp trong y tế, đo lường chính xác cao từ đó khai thác vận hành hiệu quả, ít hỏng hóc và đề ra các biện pháp cải tiến cho hiệu quả hơn.
 • Chủ động trong việc cập nhật kiến thức, thái độ tự học cao, sáng tạo và có phong cách làm việc chuyên nghiệp.
 • Đọc và hiểu các sơ đồ khối của hệ thống viễn thông, thành phần của hệ thống viễn thông như máy phát máy thu, các thiết bị kết nối, các thiết bị trên đường truyền.
 • Bảo trì, sửa chữa, thay thế các thiết bị điện, điện tử trong các hệ thống viễn thông.
 • Tổ chức điều hành và quản lý hệ thống truyền dẫn.
 • Vận hành khai thác hệ thống viễn thông hiệu quả, có trách nhiệm trong công việc, giảm sai sót trong quá trình vận hành.
 • Tính toán mô phỏng anten.
 • Sử dụng các phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành để mô phỏng, tính toán, thiết kế một đường truyền theo yêu cầu cho trước.
 • Quản lý, bảo mật mạng hiệu quả.
 • Thiết kế, tối ưu hóa một hệ thống mạng LAN quy mô nhỏ (50-100 máy).
 • Phân tích đánh giá, đưa ra giải pháp kỹ thuật nhằm giải quyết một số vấn đề như nghẽn mạng, giám sát, điều chỉnh mạng trong trường hợp cụ thể.
 • Cấu hình mạng, thi công lắp đặt mạng máy tính, đấu nối đường truyền và cài đặt mạng.
 • Cập nhật các kiến thức về công nghệ tự động để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Nghề nghiệp sau khi ra trường Nghề nghiệp phát triển sau 3 năm
 • Kỹ sư vận hành, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, nghiên cứu phát triển, cải tiến nâng cấp các trang thiết bị điện tử trong dân dụng, các thiết bị đo lường phục vụ các nhu cầu khác nhau.
 • Kỹ sư thiết kế, cán bộ kỹ thuật, cán bộ điều hành tại các trung nghiên cứu phát triển, các khu công nghiệp, nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử.
 • Giải quyết các vấn đề chuyên môn về điện tử ở những vị trí công tác trong tất cả các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dân dụng, vận hành, sử dụng năng lượng điện hiệu quả.
 • Kỹ sư giám sát các hệ thống mạng máy tính, mạng viễn thông.
 • Cán bộ quản lý trong các công ty, tập đoàn viễn thông (Tổ trưởng, quản đốc…).
 • Cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy tại các trung tâm nghiên cứu và các cơ sở đào tạo.
 • Chuyên viên về lập trình thiết kế các vi mạch điện tử theo yêu cầu cho trước.

3.   Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

Nâng cao kỹ năng Nâng cao trình độ
 • Sử dụng thông thạo các công cụ tin học để giải quyết công việc chuyên môn.
 • Có khả năng lập kế hoạch và triển khai các đề tài, các dự ánvề chuyên môn của ngành Công nghệ Điện, Điện tử.
 • Người học có khả năng học tập, nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần chuyên ngành đã học, để đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.

4.   Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Các nghề chính, phụ Mã học phần Học phần Yêu cầu
Điện tử EE22063 Vẽ kỹ thuật
 • Tính toán, thiết kế thực hiện các mạch điện tử dân dụng cơ bản có tính ứng dụng cao.
 • Lập trình điều khiển các máy móc thiết bị điện tử bằng vi điều khiển, giao tiếp máy tính.Phân tích, vận hành khai thác, bảo trì sửa chữa hệ thống mạch điện tử trong các thiết bị chuyên dụng trong công nghiệp và y tế.
EE22061 An toàn điện
EE22030 Lý thuyết trường điện từ
EE22002 Cấu kiện điện tử
EE21064 Thực hành cơ khí
EE32384 Lý thuyết mạch điện tử 1
EE32385 Lý thuyết mạch điện tử 2
EE30386 Thí nghiệm lý thuyết mạch điện tử
EE31387 Thực hành điện cơ bản
EE32389 Kỹ thuật mạch điện tử 1
EE32390 Kỹ thuật mạch điện tử 2
EE31391 Thực hành kỹ thuật mạch điện tử
EE32032 Điện tử công suất
EE31374 Đồ án KT mạch điện tử
EE32089 Kỹ thuật xung
EE30134 Thí nghiệm kỹ thuật xung
EE32086 Kỹ thuật số
EE30133 Thí nghiệm kỹ thuật số
EE32393 Đo lường điện tử
EE30394 Thí nghiệm đo lường điện tử
EE32358 Vi xử lý - vi điều khiển
EE30359 Thí nghiệm vi xử lý-vi điều khiển
EE30360 Đồ án VXL-VĐK
EE32369 Thiết bị điện tử y sinh
EE32395 Vi mạch điện tử
EE32066 Hệ thống nhúng
EE31371 Thiết kế hệ thống nhúng
Viễn thông EE33397 Xử lý tín hiệu số
 • Tính toán, thiết kế, lắp đặt các hệ thống mạng viễn thông, hệ thống an ninh cho các công ty, xí nghiệp, các tòa nhà.
 • Lập trình điều khiển các máy móc thiết bị tự động, thiết bị đầu cuối trong hệ thống viễn thông.
 • Vận hành khai thác bảo trì mạng viễn thông
EE31398 Thực hành xử lý tín hiệu số
EE32148 Thông tin số
EE31399 Đồ án thông tin số
EE33413 Xử lý ảnh
EE31414 Thực hành Xử lý ảnh
EE32147 Thông tin di động
EE33401 Thông tin sợi quang
EE32402 Truyền số liệu
EE32403 KT Phát thanh truyền hình
EE33404 Kỹ thuật chuyển mạch
EE33415 Kỹ thuật anten và Truyền sóng
EE31416 Thực hành kỹ thuật anten và truyền sóng
EE31405 Thiết kế anten
EE32406 Thông tin vi ba vệ tinh
Mạng máy tính EE32008 Cấu trúc máy tính
 • Thiết kế, cấu hình, bảo mật một mạng máy tính LAN với quy mô một công ty, một trường, một xí nghiệp.
 • Sử dụng các lệnh để khai thác mạng thông tin y tế hoặc công nghiệp.
EE33100 Mạng máy tính
EI32254 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
EE32409 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng
EE31410 Thực hành Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng
EE32361 Lý thuyết điều khiển tự động
EE30362 Thí nghiệm lý thuyết điều khiển tự động
EE32067 Hệ thống thông tin công nghiệp