CN Kỹ thuật Điện - Điện tử

Năm 1 Học kỳ 1   Học kỳ 2
Mã HP Học phần Mã HP Học phần
GLAW1001 Pháp luật đại cương EEET2000 Toán chuyên ngành
PHYS2001 Vật lý EEET3003 Kỹ thuật xung - số
MATH3001 Toán cao cấp EEET3004 Đo lường - cảm biến
EEET1001 Nhập môn CNKT Điện - Điện Tử EEET2001 Máy điện
EEET3002 Lý thuyết mạch EEET2005 Thiết bị điện
  EEET1011 Thực hành máy điện
EEET1012 Thực hành điện
 
Năm 2 Học kỳ 3   Học kỳ 4
Mã HP Học phần Mã HP Học phần
EEET2010 Autocad Electrical EEET2007 Năng lượng tái tạo
EEET3008 Hệ thống cung cấp điện EEET2014 Điện tử ứng dụng
EEET1009 Đồ án hệ thống cung cấp điện EEET1021 Thực hành điện tử ứng dụng
ACET3003 Lý thuyết điều khiển tự động ACET2002 Kỹ thuật lập trình
EEET2017 Điện tử công suất EEET3031 Quản lý dự án trong công nghiệp
EEET2015 Truyền động điện EEET3013 TTNN1: Thực tập điện công trình (3 tháng)
EEET2006 Kỹ thuật điện lạnh
EEET1022 Thực hành Điện tử công suất  
 
Năm 3 Học kỳ 5   Học kỳ 6
Mã HP Học phần Mã HP Học phần
EEET3000 Anh văn chuyên ngành Điện EEET2027 Thiết kế với phần mềm Eplan
EEET2016 Thiết kế mạch điện tử ACET3011 PLC
EEET2018 Vi điều khiển ACET1012 Đồ án PLC
EEET1019 Đồ án vi điều khiển ACET1016 Thực hành PLC
EEET1023 Thực hành vi điều khiển ACET2028 Thiết bị tự động trong công nghiệp
EEET2020 Điều khiển ghép nối thiết bị ngoại vi EEET3031 Quản lý dự án trong công nghiệp
EEET2028 Cơ sở và ứng dụng IoT EEET4024 Thực tập điện - điện tử
EEET2026 Hệ thống BMS  
ACET2009 Trang bị điện - khí nén
EEET1029 Thực hành trang bị điện - khí nén
 
Năm 4 Học kỳ 7   Học kỳ 8-9
Mã HP Học phần Mã HP Học phần
EEET3031 Quản lý dự án trong công nghiệp EEET7032 Thực tập & Đồ án tốt nghiệp
ACET2025 Mạng truyền thông công nghiệp  
EEET4030 Thực tập điện công nghiệp
Tự chọn 1
ACET2004 Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống điều khiển
ACET2026 Điều khiển thông minh
ACET2029 Điều khiển truyền động điện
Tự chọn 2
ACET2013 SCADA
ACET1014 Đồ án SCADA
ACET3012 Vận hành ao và bản sao số
Tự chọn 3
ACET2010 Lập trình nhúng
ACET2005 Xử lý ảnh trong công nghiệp
ACET2006 Kỹ thuật Robot